Tema

Myten om ”gubbsjukan” får vetenskapligt stöd

Medelålders män vill ha yngre kvinnor, framhåller ofta sin intelligens och påtalar gärna sin höga inkomst. Det visar forskning vid Göteborgs och Oxfords universitet, där 400 kontaktannonser studerats för att se hur män och kvinnor väljer partner.

Inom evolutionsteoretisk forskning finns ett antal vedertagna teorier för hur män och kvinnor väljer partners. Till de mer etablerade hör att män skulle fästa mer vikt vid ett attraktivt utseende, medan tillgångar och social status skulle vara viktigare för kvinnor.

Forskare vid Göteborgs universitet och Oxfords universitet har nu genom att studera kontaktannonser testat hur väl dessa preferenser stämmer när moderna människor väljer partners.

I studien, som publiceras i tidsskriften Evoloutionary Psychology, har forskarna granskat 400 kontaktannonser i Göteborgs-Posten och Aftonbladet, samt på sajterna Spraydate och match.com.

Resultaten ger till viss del stöd åt etablerade teorier:

• Kvinnor efterfrågar oftare än män goda tillgångar och social status. Som en följd erbjuder männen också detta i sina annonser, genom formuleringar som ”stort hus och ”ekonomiskt oberoende”.

• Män i alla kategorier föredrar yngre partners. Av totalt 97 män som berörde ålder i sina annonser sökte bara 3 av 97 en äldre partner – bland män i åldern 40 till 59 bara 1 av 67.

• Yngre kvinnor föredrar tvärtom äldre män: hela 14 av 16 kvinnor i åldern 20-39 sökte en äldre partner. Bland kvinnor över 60 letade däremot en majoritet efter en yngre man.

En annan utgångspunkt för studien var att män skulle vara mer utseendefixerade än kvinnor. Så visade sig dock inte vara fallet.

–När det gäller fysiska egenskaper visade sig män och kvinnor vara lika. Båda använde ord som ”atletisk”, ”vacker”, ”söt”, ”lång”, ”snygg” och ”vältränad” i lika stor utsträckning, och det gäller både i beskrivningen av sig själva och av de egenskaper man efterfrågar hos partnern, säger Jörgen Johnsson vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, som är en av forskarna bakom studien:

–Kanske antyder det här att män lärt sig svara på kvinnors intresse för utseendet, och därför i lika hög grad betonar sin attraktivitet i annonserna. Att båda könen fokuserar på utseende kan också bero på att vi influeras av vår samtid, där det råder stor utseendefixering i media.

Studien är en vidareutveckling av ett examensarbete vid Zoologiska institutionen, skrivet av Linda Gustavsson. Från Oxfords universitet medverkar forskaren Tobias Uller.

Kontaktinformation
Kontakt
Jörgen Johnsson, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet:
073-7780375
031-211411 (hem)
031-786 3665 (arbete)
Jorgen.Johnsson@zool.gu.se

Myten om ”gubbsjukan” får vetenskapligt stöd

 lästid ~ 2 min