Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2008

Mobiler påverkar minnet hos försöksdjur

Kan mobiltelefonstrålning påverka minnet? Ja, åtminstone har den gjort det i råttförsök på Avdelningen för neurokirurgi vid Lunds universitet. Henrietta Nittby har i sitt avhandlingsarbete studerat råttor som utsatts för mobiltelefonstrålning två timmar i veckan under drygt ett år. Dessa råttor fick sämre resultat på ett minnestest än råttor som inte fått någon strålning.

Minnestestet gick till så att råttorna vid två tillfällen släpptes ner i en låda där fyra objekt fanns monterade. Det var olika objekt vid de två olika tillfällena, och objektens placering hade också förändrats från den ena gången til den andra.

Det tredje tillfället utgjorde själva försöket. Den gången mötte råttorna två av objekten från det första och två av objekten från det andra tillfället. Kontrollråttorna ägnade mer tid åt att utforska objekten från det första tillfället, som var mer intressanta eftersom råttorna inte sett dem på länge. Experimentråttorna däremot visade mindre uttalade skillnader i intresse.

Hon och hennes handledare professor Leif Salford tror att fynden kan hänga samman med de fynd som forskargruppen tidigare gjort, nämligen att mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner kan påverka den s.k. blod-hjärnbarriären. Det är en barriär som skyddar hjärnan genom att hindra ämnen som cirkulerar i blodet från att passera ut i hjärnans vävnader och skada nervcellerna. Leif Salford och hans medarbetare har tidigare funnit att albumin, ett protein som fungerar som transportmolekyl i blodet, läcker ut i hjärnvävnaderna när försöksdjur utsatts för mobiltelefonstrålning.

Forskargruppen har också funnit vissa nervskador i form av skadade nervceller i hjärnbarken och i hippocampus, hjärnans minnescentrum. Albuminläckaget uppstår direkt efter strålningen medan nervskadorna kommer först senare, efter två till fyra veckors tid. Dessutom har man upptäckt förändringar hos generna, inte i enstaka gener men i grupper som hänger ihop funktionellt. Många gener hade små förändringar.

– Vi har nu sett att det händer saker i hjärnan på försöksdjur efter mobiltelefonistrålning. Nästa steg är att försöka förstå varför detta händer, säger Henrietta Nittby. Hon har själv en mobiltelefon, men håller den aldrig mot örat utan använder i stället handsfree-utrustning.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter Effects of Mobile Phone Radiation upon the Mammalian Brain och läggs fram den 6 december. En sammanfattning finns på www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1267250.

Henrietta Nittby träffas på tel 046-173922 eller 070-57 92 731, e-adress Henrietta.Nittby@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera