Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2008

I en annan del av Thailand: Jämlikhet främjar samarbete

Landsbygdsbefolkningen i Thailand – som har röstat fram den sittande regeringen – ses av regeringsmotståndarna, som nu demonstrerar, som både lättköpt och oinformerad. Men Lena Örnberg, ekonomhistoriker i Lund, visar i sin avhandling om kontraktsodling och modernisering att bönder inte alls behöver vara några offer. Tvärtom fattar de väl underbyggda beslut och har bra koll på hur marknaden fungerar.

De senaste månadernas händelser i Bangkok i Thailand har blottlagt en djup klyfta i samhället. Den pågående konflikten visar i vilken hög grad elitism styr den politiska agendan i huvudstaden. I San Sai-distriktet i norra Thailand däremot präglas böndernas relation till den traditionella eliten – uppköpare och statliga rådgivare – mer av jämlikhet än av beroende. Jämlikhet skapar en bra grogrund för samarbeten, och genom formella och informella samarbeten har bönderna i San Sai lyckats utnyttja de möjligheter som den växande marknaden erbjuder.

I sin studie, med bland annat intervjuer med jordbrukare, visar Lena Örnberg, Ekonomihögskolan i Lund, att den traditionella strukturen på landsbygden är på väg att brytas ner. Det är en utveckling som sannolikt pågår i fler områden än i närheten av Chiang Mai, där San Sai ligger, och som i längden kan få en positiv effekt på hela landet.
– I ett samhälle där det finns flexibilitet och där hierarkierna inte är så är tydliga blir det svårare för människor att bygga upp en maktposition och att utnyttja andra. I San Sai råder till exempel konkurrens mellan uppköparna, och bönderna har möjlighet att byta om villkoren inte är bra, säger forskaren.

Statliga investeringar i jordbruket som genomfördes redan på 1930-talet la grunden till den relativa jämlikhet som råder idag. Men det är ingen självklarhet att utvecklingen blir positiv bara för att staten investerar. Processen kan istället ses som ett samspel mellan olika grupper, som konkurrerar om makt och inflytande. I San Sai har relationen till staten utvecklats till att vara mer stödjande än styrande, och idag fungerar samarbetet bra. Bönderna har också gynnats av den växande marknaden för potatischips. Eftersom företagen har konkurrerat om bönderna snarare än tvärtom har bönderna stärkt sin position.
– I San Sai har bönderna ganska stort handlingsutrymme, många är entreprenörer och hittar nya lösningar på problem. Detta leder också sannolikt till att fler väljer att bli kvar inom jordbrukssektorn, istället för att söka jobb inom service eller industri.

”Bondens val” är en bok som bitvis refererar till forskarens egen bakgrund.
– Kopplingen till pappa och Blekinge visar min referensram, men den handlar också om att bönderna som fanns i Blekinge på 1950-talet och i San Sai idag är ganska lika, och att det är likartade processer som pågår. Pappa var också kontraktsodlare av potatis, även om det då handlade om stärkelsepotatis i stället för potatis till chips, säger Lena Örnberg.

Lena Örnberg disputerar med ”Bondens val – system, samspel och stödjande strukturer under moderniseringsprocessen i norra Thailand” vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet den 6 december.

Kontaktinformation
Kontakta Lena Örnberg på 0706-18 96 67 eller lena.ornberg@ehl.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera