Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2008

Akupunktur lika effektivt utan nålstick

Akupunktur fungerar, men effekten är lika bra med eller utan nålstick. Den slutsatsen kan man dra av en behandlingsstudie på patienter med cancer som led av illamående under strålbehandling.

Anna Enblom, sjukgymnast och doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet och Vårdalsinstitutet, genomförde fyra studier som nu redovisas i hennes doktorsavhandling. Den första omfattade en grupp som fick vanlig medicinsk behandling mot illamåendet, men inte akupunktur. I den gruppen var det bara en fjärdedel av de illamående patienterna som upplevde någon lindring.

Till akupunkturstudien lottades 215 patienter som genomgick strålbehandling mot buk- eller bäckenregionen. 109 av dem fick traditionell akupunktur, där nålar förs ned genom huden i bestämda punkter. Enligt gammal kinesisk tradition vrids nålen tills en särskild ”nålkänsla” uppstår. De övriga 106 fick i stället en simulerad akupunktur, med en teleskopisk, trubbig placebonål som bara nuddar huden.

Akupunkturen utfördes av sjukgymnaster, två till tre gånger i veckan under den fem veckor långa strålbehandlingsperioden.

Efteråt ansåg 95 procent av patienterna i båda grupperna att akupunkturbehandlingen hade hjälpt mot illamående. 67 procent hade även upplevt andra positiva effekter som bättre sömn, lättare sinnesstämning och mindre smärta.

Den sista studien visar att de patienter som fått riktig eller simulerad akupunktur mått betydligt bättre jämfört med den grupp som bara fått vård enligt ordinarie rutiner.

Skillnaden, 37 procent jämfört med 63 procent illamående patienter,  är statistiskt säkerställd. Däremot fanns ingen skillnad mellan de två akupunkturgrupperna. Effekterna tycks därmed inte bero på den traditionella akupunkturmetoden, vilket man tidigare trott, utan snarare på den ökade omvårdnad som behandlingen innebar. Patienterna fick samtala med sjukgymnasterna, de fick beröring och extra tid för vila och avslappning.

”Det är nu viktigt att ytterligare studera vilka delar av proceduren kring akupunktur som minskar illamående och kräkningar för att kunna utnyttja detta i vården under strålbehandling”, säger Anna Enblom.

Avhandlingen Nausea and vomiting in patients receiving acupuncture, sham acupuncture or standard care during radiotherapy läggs fram fredag 5 december kl 13.00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping.

Kontaktinformation
Kontakt:
Anna Enblom 013-228727, 0730-221307, anna.enblom@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera