26 november 2008

När går berget sönder?

Trycket i berggrunden ökar med djupet och ju högre tryck – desto större risk att underjords-konstruktionen går sönder. Då kan bitar av berget lossna och ”falla ut” – något som i sin tur kan medföra att de som arbetar under jord riskerar att skadas och att produktionen störs. Om och hur sådana ”utfall” kan förutsägas har doktoranden Catrin Edelbro tittat närmare på i sin doktorsavhandling.

Utfall sker där trycket på konstruktionen är som störst, och att kunna förutsäga och bedöma skador och utfall av berg är självfallet av stor betydelse när man konstruerar i berg.

– Jag har valt att studera lämpliga metoder för att kunna förutsäga utfall som orsakas av för högt tryck i berget. För att kunna utvärdera metoderna har resultaten jämförts med observationer av skador och utfall i vägtunnlar i Norge, en tunnel vid ett svenskt råoljelager samt olika konstruktioner i flertalet svenska gruvor, säger Catrin Edelbro.

Efter att ha tillämpat fallstudier och utvärderat resultaten kunde Edelbro ta fram en lämplig modell som kan användas när man vill bedöma potentiella skador och utfall orsakade av för högt tryck i typiskt skandinaviskt berg.

– En ökad förståelse för när och hur berget går sönder och de resultat som presenteras i avhandlingen kan bidra till minskade stabilitetsproblem för underjordskonstruktioner.

Catrin Edelbro är född och uppvuxen i Hofors i Gästrikland och har en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad från Luleå tekniska universitet. Hon var också en av arrangörerna bakom gruvkonferensen MassMin 2008 och anordnar årligen en så kallad branschkväll inom ämnet geoteknologi för civilingenjörsstudenter vid LTU.

Catrin Edelbro är också en av universitetets eldsjälar på området studentrekrytering – under sin tid som doktorand arbetade hon periodvis som rekryteringsansvarig vid sin institution, Samhällsbyggnad, ett arbete hon kommer att fortsätta med efter disputationen.

Kontaktinformation
Upplysningar: Catrin Edelbro, tel. 0920-49 13 38, catrin.edelbro@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera