Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2008

Mer information behövs om funktionella livsmedel

“De är nog hälsosamma, men förmodligen onödiga. Åtminstone för mig.” Det är vad många anser om så kallade funktionella livsmedel, eller livsmedel med hälsopåståenden som de egentligen heter. Det är också svårt även för vårdpersonal att veta vad dessa livsmedel gör, vilket pekar på att mer pålitlig information behövs. Detta visar nutritionisten Eva Landström i sin avhandling, som hon presenterar vid Uppsala universitet den 28 november.

Nutritionisten Eva Landström har undersökt inställningen till livsmedel med hälsopåstående, så kallade funktionella livsmedel, bland konsumenter, dietister, läkare, och sjuksköterskor. Resultaten pekar på att konsumenter är skeptiska till funktionella livsmedel eftersom de uppfattar dem som onaturliga och att de innehåller okända och konstgjorda tillsatser.

– Konsumenterna undrade om livsmedlen var vanlig mat eller medicin. De flesta var skeptiska till att funktionella livsmedel har någon effekt och ansåg dem i stort som onödiga, berättar Eva Landström.

– För att en konsument ska konsumera livsmedlen var det viktigt att tidigare ha känt en effekt av något sådant livsmedel.

De läkare och sjuksköterskor som Eva Landström intervjuade var osäkra på vad funktionella livsmedel gör. Viljan att rekommendera funktionella livsmedel till sina patienter berodde till största del på om läkaren, sjuksköterskan eller dietisten ansåg sig känna till om livsmedlen verkligen hade hälsosamma fördelar.

– Det är alltså svårt, även för de medicinskt kunniga, att veta vad livsmedel med hälsopåståenden är och gör. Det visar att det behövs tydligare information från oberoende instanser, påpekar Eva Landström.

Precis som konsumenter trodde läkare och sjuksköterskor att det finns en risk att funktionella livsmedel används för att kompensera för en osund livsstil.

– De tyckte att folk borde äta hälsosamt och kontrollera sin hälsa utan dessa livsmedel. Några konsumenter och dietisterna däremot tyckte att livsmedlen var bra och att de behövs.

Kvinnor i undersökningen konsumerade mer funktionella livsmedel än män, och universitetsutbildade var också mer benägna att köpa dem.

Det som på engelska kallas functional foods och på svenska funktionella livsmedel eller livsmedel med hälsopåståenden är vanliga livsmedel som förutom sitt innehåll av näringsämnen även innehåller exempelvis nyttiga bakterier, fullkorn eller en hälsosam blandning av fetter.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Eva Landström på 018-471 79 54, 073-707 24 26 eller Eva.Landstrom@pubcare.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera