Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2008

Peter Pohl ger röst åt de utsatta

En ny avhandling från Umeå universitet analyserar den svenske författaren Peter Pohls litterära projekt, ett författarskap präglat av önskan om att åstadkomma förändring.

Sedan debuten 1985 har ungdomsboksförfattaren Peter Pohl etablerat sig som den författare som, kanske mer än någon annan, tagit det som sin uppgift att föra de utsattas – och då i synnerhet unga utsattas – talan. Redan i sin första bok, Janne, min vän, beskriver han ett Sverige där omgivningen i allmänhet och makthavare och myndigheter i synnerhet uppvisar en häpnadsväckande oförmåga, för att inte ibland säga ovilja, att dels se barn och ungdomars problem, dels att åtgärda dem.

Monica Nordström Jacobsson beskriver i sin doktorsavhandling hur Peter Pohls författarskap efter debuten har fortsatt att präglas av hans starka sociala patos. Pohl menar att han via brev och samtal har fått bekräftelse på att livet, som far fram så hårdhänt med hans roman gestalter, är lika skoningslöst mot barn och unga i verkligheten. ”Ska det finnas den minsta möjlighet att få bukt med en elak verklighet, så måste någon få lov att beskriva den”, säger han när han får frågor kring sin påstådda svartsynthet.

– Av allt att döma drivs Peter Pohl i sitt skrivande av en önskan att, genom sitt skrivande, försöka åstadkomma förändring på om råden där sådan behövs, säger Monica Nordström Jacobsson. Allvarliga problem behöver lyftas fram i ljuset för att bli allmänt kända.

Som en motvikt till sorg och svårigheter, finns emellertid i Pohls romaner vänskapen, vilken fungerar som en helande kraft som kan ge livsmodet och glädjen åter till den som hanterats illa av livet. Ändå är vänskapen inget hundraprocentigt vaccin mot problem och svårigheter. Även detta framkommer i Pohls böcker som också beskriver vänskapens tillkortakommanden och ibland till och med dess svek.

Ett sätt att bättre förstå sin egen situation är att berätta om den, och denna berättandets terapeutiska effekt är enligt avhandlingen ytterligare ett återkommande tema i Pohls författarskap.

– Gång på gång berättar sig romangestalterna fram till insikter som innebär både glädje och sorg, säger Monica Nordström Jacobsson. Att berätta om det svåra och smärtsamma kan innebära att smärtan fångas in, blir synlig och oskadliggjord, eller som Peter Pohl säger: ”förvandlad av Ordet till något som kan skänka glädje och styrka”.

Fredagen den 14 november försvarar Monica Nordström Jacobsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Peter Pohls litterära projekt. En tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen Janne, min vän. Disputationen äger rum kl 13.15 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är Lena Kåreland, prof. em.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna Monica Nordström Jacobsson på tel. 0920-49 21 09, 0920-123 44, mobil 070-57 17 382 eller e-post mnja@ltu.se .

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera