Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2008

Ny “trädoktor” vid LTU – och därmed bastu!

Margot Sehlstedt-Perssons avhandling som omfattar studier av hur virke som produceras vid svenska sågverk – i huvudsak furu, gran och björk – påverkas av torkning och värmebehandling.Den blivande doktor Sehlstedt-Persson är en person som lever som hon lär, hon har en nästan passionerad och kärleksfull relation till trä och bor följdriktigt också i skogskanten.

Forskningsarbetet bakom avhandlingen Impact of drying and heat treatment on physical properties and durability of solid wood syftar till att klarlägga interaktionen mellan materialegenskaper, processparametrar och materialresponser. De responser som studerats är till exempel förändringar av färg, hållfasthet, fuktupptagning, mögelbenägenhet och rötbeständighet vid den hygrotermiska behandling som virket utsätts för vid torkning och värmebehandling.

Margot Sehlstedt-Persson har arbetat vid LTU Skellefteås avdelning för träfysik som forskningsingenjör sedan 1983 men påbörjade sina forskarstudier först i januari 2005. Licentiatuppsatsen presenterades i december samma år och nu, tre år senare, är det alltså dags att försvara doktorsavhandlingen.

– Lite sen i starten kan man väl säga att jag varit. Men då har det i stället gått fort på slutet, konstaterar Margot Sehlstedt-Persson.

Under alla år som Margot Sehlstedt-Persson arbetat med forskning och undervisning har hon hunnit lära sig mycket om trä. Inte minst av att jobba med trämaterialet rent handgripligt – alltifrån att kånka på tunga råa plank i virkestorkar och tillverka provmaterial till olika studier, till att studera träceller i svepelektronmikroskop.

– Jag är ganska förälskad i materialet trä och mår så bra av att bo i skogskanten.

Margot Sehlstedt-Persson, som är född och uppvuxen i byn Hjoggböle i Västerbottens kustland, är 51 år. Hennes licentiatuppsats belönades 2007 med Vattenfalls stipendium för ”bästa licentiatavhandling inom LTU:s tekniska fakultet”. Och för en dryg vecka sedan omvandlades stipendiet till något Margot Sehlstedt-Persson länge längtat efter – en vedeldad bastu.

– Så nu kan jag studera mina egna responser på värmebehandling, och det ska jag säga är en ren njutning!

Kontaktinformation
Upplysningar: Margot Sehlstedt-Persson, tel. 0910-58 53 05, 073-826 54 05, margot.sehlstedt-persson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera