Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2008

Bättre bilder med rundare pixlar

Robin Strand har undersökt nya sätt att skapa bilder med förebild från insekternas och våra egna ögon. Han visar i sin avhandling att man kan få bättre bilder med samma mängd data om pixlarna är rundare.

Tredimensionella bilder blir allt vanligare, bland annat används bilder skapade med datortomografi flitigt i medicinska tillämpningar och även allt mer i industrin. Detta leder till att mängden data som måste lagras och behandlas blir allt större. Det behövs därför alternativa strukturer för att representera bilderna med reducerad mängd data, utan att kvalitén försämras. Alternativt kan noggrannare mätningar göras med samma mängd data.

Robin Strand har i sin avhandling undersökt sådana alternativa strukturer. Traditionellt används en kvadratisk eller kubisk struktur för att representera bilder. Bildelementen i de bilder som skapas i dagens digitalkameror är till exempel kvadratiska. På samma sätt är tredimensionella bilder genererade med datortomografi uppbyggda av små kuber.

I naturen är andra, rundare, strukturer vanligare. Insekternas facettögon består av sexkantiga element och i våra egna ögon är syncellerna organiserade på samma sätt. Det finns sedan tidigare teoretiska bevis för att sexkantiga pixlar är bättre än fyrkantiga.

– Med inspiration från hur kristallerna i till exempel guld, silver och järn är uppbyggda har jag undersökt alternativ till kuberna för tredimensionella bilder. De nya strukturerna har flera egenskaper som är värdefulla inom datoriserad bildbehandling, de är till exempel inte lika känsliga som den kubiska strukturen för i vilken vinkel ett föremål avbildas, säger Robin Strand.

Avhandlingen innehåller ett antal metoder för att generera, bildbehandla och visualisera bilder representerade på bland annat dessa strukturer. Det behövs upp till 30 procent färre bildpunkter för att representera en bild med samma noggrannhet som med kuber.

– Det betyder till exempel att läkare skulle kunna uppskatta hjärnvolym eller storlek på cancertumörer bättre med samma datamängd som idag, förklarar Robin Strand.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Robin Strand, tel: 018-471 34 74, 070-344 22 24, eller robin@cb.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera