Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2008

Två kulturer på internet – en utmaning för samhället

Internetanvändarna består av två ”generationer” som lever i helt olika kulturer; en som mejlar, söker information, sköter bankärenden och beställer resor och en annan som umgås, diskuterar och lever en stor del av sin vakna tid uppkopplad på internet. Risken finns att den ena kulturen, där många med ledande befattningar i samhället finns, tappar kontakten med och kunskapen om den andra.

– Det är oerhört tydligt att det är två helt olika principer som gäller, där de yngre visar en mycket stark vilja att kommunicera direkt med varandra i stora nätverk. Ofta är det här viktiga debatter uppstår och attityder formas och det finns en uppenbar risk att mejlgenerationen missar en stor del av den samhälleliga dynamiken, säger Håkan Selg, som leder projektet InternetExplorers vid Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala universitet.

Han ser ett dilemma för mejlgenerationen, som idag ofta finns i ledande befattningar inom näringsliv och offentlig sektor. Samhället beskrivs sedan en tid som ett informations- och kunskapssamhälle – men en stor del av dessa processer äger nu rum på arenor som denna generation inte är särskilt väl förtrogen med.

– Det finns nog en medvetenhet om att det finns nya sociala medier och bloggar, men frågan är om man har funderat över vad det betyder för den egna verksamheten. Efter FRA-tumultet sitter nog många informatörer och marknadsförare och kliar sig i huvudet, säger Håkan Selg.

Gränsen mellan de två generationerna går vid cirka 35 år och kan beskrivas i termer av envägs- eller tvåvägskommunikation. Den ena kulturen, mejlgenerationen, kännetecknas av envägskommunikation, som att söka information, ta del av nyheter, betala räkningar och beställa resor. Kommunikationen är ”vertikal” och knyter samman företag med sina kunder, och myndigheter med medborgare. Den andra kulturen, messengergenerationen, utmärks av tvåvägskommunikation där användarna samtidigt är konsumenter av information och producenter av innehåll i ett integrerat nätverk. Detta är en värld av chatt, nätgemenskaper, bloggar och andra sociala tjänster och kommunikationen är ”horisontell”.

Studier av IT-användningen hos studenter, doktorander och lärare/forskare vid universitet och högskolor, där de mest avancerade användarna finns, kan användas för att förutsäga framtida IT-vanor hos befolkningen. I en ny rapport presenteras nu en jämförelse mellan användare i den akademiska världen med svenskar i allmänhet och resultaten överraskade. Skillnaderna var oväntat små.

– Högskolevärldens försprång har i flera avseenden reducerats kraftigt och för vissa aktiviteter helt försvunnit. Internetanvändning har blivit ett naturligt inslag i vardagslivet för de allra flesta, säger Håkan Selg.

Skillnaderna i hur mycket tid som i genomsnitt ägnas åt internetanvändning var också mycket små, undantaget i ålderskategorin 55 år och uppåt. Där är den akademiska världen mer aktiv.

– Det är mycket intressant att upp till 55 år tycks inte utbildningsfaktorn längre spela någon roll för hur mycket man använder internet, säger Håkan Selg.

Fortfarande finns skillnader, påpekar han, men användarmönstren tycks snarare återspegla den vardag, de behov och intressen man har, snarare än olikheter i ”internetmognad”.

Om de två studier som jämförts:
InternetExplorers är en undersökning av IT-användningen hos studenter, doktorander och lärare/forskare vid 32 svenska universitet och högskolor som finansieras av VINNOVA. Se: http://www.nita.uu.se där även den nya studien finns.

”Svenskarna och Internet” är en årligt återkommande panelundersökning av IT-användning hos 2000 svenskar som är representativ för befolkningen som helhet. Se http://www.wii.se/

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Håkan Selg, projektledare, 070-630 00 85 eller selg@nita.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera