Tema

Främmande fisk i svenska vatten

En svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) fångades i slutet av juli utanför Karlskrona. Fyndet är det första i sitt slag i Sverige. Arten, som härstammar från Svarta havet och antagligen spridits till Östersjön via ballastvatten, har sedan 1990 funnits i Gdanskbukten, i södra Östersjön. Där är den idag en av de vanligaste kustnära fiskarna, varför det var väntat att den förr eller senare även skulle dyka upp i svenska vatten menar forskaren Gustaf Almqvist vid Stockholms universitet.

Göran Pettersson är mannen bakom den sensationella fångsten, som han fick vid bottenmete efter abborre i Saltösund utanför Karlskrona. Göran, som kommer från Sibbehult i Skåne, har upplevt många fiskefängen i vattnen kring Karlskrona men har aldrig stött på arten förut. Än mer förvånad blev han när han senare under dagen fångade ytterligare tre exemplar.
– Jag är ju fiskeintresserad, och efter att ha jämfört dem med bilder på Internet och från ett reportage i tidningen ”Svenskt Fiske” förstod jag snart att det var svartmunnade smörbultar jag fått upp, säger Göran Pettersson.

Rådigt fryste Göran in ett exemplar och rapporterade fyndet till Fiskeriverkets kustlaboratorium, vilka sedermera förmedlade fyndet till Gustaf Almqvist vid Stockholms universitet som tillsammans med Sven Kullander på Naturhistoriska riksmuseet kunde bekräfta att det var en svartmunnad smörbult det var fråga om. Det visade sig vara en 96 mm lång hane som uppskattningsvis var två, högst tre, år gammal.

– Det var bara att vänta att den skulle etablera sig i svenska vatten förr eller senare. Rom och yngel kan ju spridas via ballastvatten. Att det första exemplaret fångades i Karlskrona är logiskt med tanke på den intensiva båttrafiken mellan Karlskrona och polska vatten, säger Gustaf Almqvist som på Stockholms universitet tidigare i år lade fram sin avhandling om den svartmunnade smörbulten.

I sin avhandling visade han hur den svartmunnade smörbulten på knappt tre decennier blivit ett av de mest färgstarka inslagen i södra Östersjön. Fisken lever främst av musslor, den kan bli 30 cm lång och är i sitt ursprungsområde uppskattad som matfisk. Arten har snabbt anpassat sig till Östersjöns förhållanden och kan lokalt dominera det kustnära fisksamhället. Detta har lett till att den konkurrerar med inhemska bottenlevande fiskarter och studier har visat att den kan tränga bort skrubbskädda (flundra) från vissa områden. Den har även blivit ett betydelsefullt bidrag som föda för viktiga rovfiskar såsom torsk och abborre, och kan under vissa delar av året utgöra det viktigaste bytesslaget för dessa fiskar. Eftersom dessa rovfiskars andra byten inte lever av blåmusslor i särskilt stor utsträckning utgör den svartmunnade smörbulten en ny länk mellan musslor och rovfiskar.

Om det bara är fråga om några enstaka exemplar eller om arten verkligen har etablerat sig i Blekinge är det för tidigt att uttala sig om.

– Eftersom svartmunnade smörbultar övervintrar på djupare vatten där de är mer svårfångade, kan riktade provfisken efter arten förmodligen att äga rum först till våren. Fisken kan mycket väl redan finnas i andra områden längs den svenska kusten, särskilt i hamnområden med särskilt intensiva handelsförbindelser med södra Östersjön, säger Gustaf Almqvist.

Kontaktinformation
För ytterligare information eller om du tror dig ha fångat ett exemplar, kontakta Gustaf Almqvist på Stockholm Marina Forskningscentrum, Stockholms universitet, tfn 08-161109, mobil 0739 400092, e-post: gustaf.almqvist@smf.su.se.

För bild på den funna svartmunnade smörbulten, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Främmande fisk i svenska vatten

 lästid ~ 2 min