Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2008

Huden kan bli torrare av hudkrämer

Många upplever att så fort man börjat använda en kräm måste man fortsätta; slutar man smörja sig blir huden torrare än den var när man började. Och nu finns forskning som för första gången bekräftar att normal hud kan bli torrare av krämer. Izabela Buraczewska presenterar resultaten i sin avhandling som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 24 oktober.

Resultaten i Izabela Buraczewskas avhandling bekräftar det som många misstänkt: huden kan bli torrare av krämer. Hon har undersökt vad som händer i huden på molekylär nivå och dessutom studerat vad i krämerna som har positiv respektive negativ inverkan på huden. Forskningen visar att skillnader i krämernas pH inte verkar ha någon betydelse. Även olika oljor har undersökts i en sju veckor lång behandlingsperiod, men ingen avgörande skillnad kunde noteras mellan mineralolja och en vegetabilisk olja. Båda oljorna resulterade i att huden hade sämre förutsättningar att klara av yttre påfrestningar. Behandling med en mer komplext sammansatt kräm resulterade dock i en motståndskraftigare hud utan några tecken på torrhet.

Vävnadsprov som togs från de behandlade hudområdena visar också att försämringen av hudens skyddsbarriär kan kopplas till förändringar i aktiviteten av vissa gener involverade i bl.a. produktion av hudens fetter. Slutsatsen är att innehållet i krämer påverkar dess effekter på huden. Denna kunskap ökar möjligheten att utveckla krämer som förstärker hudens skyddsbarriär på ett positivt sätt och inte gör huden torrare. Sådana krämer leder till att olika patientgrupper med torr hud, t.ex. eksem och iktyos, får bättre livskvalitet.

– Mina resultat visar att krämer är olika och att kunskapen om olika ingrediensers effekt på huden är viktig för att kunna skräddarsy behandlingen av olika hudtyper, säger Izabela Buraczewska.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Izabela Buraczewska, mobil: 073-636 19 13, eller izabela.buraczewska@aconordic.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera