Tema

Små nätverk bra för små företag

Ensam är inte alltid stark. Många av Sveriges omkring 935 000 småföretag skulle klara sig bättre om de hade några kompisar att bilda nätverk med. I längden är strategiska samarbeten ett vinnande koncept, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Karolina Elmhester, doktorand i industriell marknadsföring, har följt utvecklingen i fyra samarbetsprojekt – strategiska nätverk – inom det Nutek-finansierade Träklusterprogrammet. Elva företag, alla snickerifabriker med färre än 49 anställda, ingick i studien.

– Ägaren var ofta ensam i ledningen och hade ingen att bolla idéer med. Det kunde han få i ett nätverk, en sorts inofficiell ”skuggstyrelse”, säger Karolina Elmhester.

Avhandlingen visar att denna typ av samarbete kan få en märkbar strategisk betydelse på produktionsprocesser, marknadsföring och relationer med omgivningen.

Nätverken, som hade mellan fyra och sju deltagare, startade med det konkreta målet att företagen gemensamt skulle kunna åta sig större projekt och därigenom tjäna mer pengar. Under vägen upptäckte de flesta att de inte nådde det målet, men fick en rad andra fördelar i stället: de insåg vikten av marknadsföring, började resa på mässor, arrangerade utbildning tillsammans, hjälpte varandra med offerthantering, lade ut jobb hos varandra. Självförtroendet ökade och de vågade satsa och ta större utmaningar.

– Det rör sig om små projekt som inte gett några stora pengar men bidragit till att rädda företagen över ekonomiska svackor, säger Karolina Elmhester.

En solskenshistoria handlar om möbelsnickeriet i Norrbotten, ett enmansföretag som kämpat med dålig lönsamhet i många år. Tack vare nätverket Levande rum fick företagaren partner att bolla med, nya order, deltagande i produktutvecklingsprojekt och ett stort kontaktnät. Han har också kunnat skaffa två deltidsanställda medarbetare.

Ett västgötskt nätverk hade den på papperet bästa idén med konkreta mål och en handlingsplan som i stort följdes väl. Men samarbetet ledde bara till affärer, inget kunskapsutbyte. Påverkan på de deltagande företagen blev minimal. Samarbetet avslutades innan affärerna hann ge god avkastning.

Studien visar att det strategiska nätverket får större betydelse för de enskilda företagens utveckling om målen syftar till ökad kompetens än om de är marknadsrelaterade.


Avhandlingen läggs fram vid disputation fredag 24 oktober 2008 kl 13.15 i sal C3, C-huset, Linköpings universitet Campus Valla.

Kontaktinformation
Kontakt:
Karolina Elmhester 013-282516, 0736-231617, karolina.elmhester@liu.se

Små nätverk bra för små företag

 lästid ~ 2 min