Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2008

Det orange kuvertet öppnas och granskas i ny avhandling i socialantropologi

Vad gör ett pensionssystem? På vilka sätt och med vilka teknologier fungerar ett nationellt pensionssystem som styrverktyg gentemot medborgarna? Hur reagerar medborgarna på denna styrning? Svaren ges i en ny avhandling i socialantropologi vid Stockholms universitet.

Anette Nyqvists avhandling i socialantropologi öppnar upp det orange kuvertet och tar en detaljerad och kritisk titt på de aktörer och teknologier som var inblandade i att skapa, och är involverade i administrationen av, Sveriges ”nya” allmänna pensionssystem. Avhandlingen intresserar sig också för hur pensionssystemet tas emot av medborgarna.

Centralt för studien är de nya styrformer som växer fram i en pågående omdaning av välfärdsstaten, där värderingsgrunder, praktiker och språk hämtat från marknadens arena ges allt större utrymme och betydelse även inom staten.

– Sveriges nya pensionssystem ses här som en ’politisk teknologi’ med makt att omdana samhället genom medborgarna. Min studie visar hur olika sammankopplade teknologier inom det nya pensionssystemets konstruktion frambringar processer som avpolitiserar pensioner och förflyttar betydande ansvar till enskilda medborgare, säger Anette Nyqvist.

Ett allmänt pensionssystem gör, liksom de flesta statliga åtgärdspaket, många saker, varav några innebär att styra befolkningen i vissa riktningar. Studien belyser vilka aktörerna som är inblandade i olika stadier och nivåer i policyprocessen är, vad de gör och hur de gör det. Genom att kartlägga policyprocessen – och de aktörer, praktiker och teknologier som är inblandade i den – sätts här fokus på hur nya styrformer fungerar och vad de gör.

– Av särskilt intresse är hur policyskapande fungerar som styrverktyg i den samtida svenska välfärdsstaten. På ett bredare plan handlar studien även om hur nya styrformer kan förändra rollerna, liksom påverka förhållandet mellan, staten och medborgarna. Ett exempel är att den individuelle medborgaren nu har att hantera den ekonomiska risken och det ansvar för framtida pensioner som staten tidigare tog på sig, berättar Anette Nyqvist.

Antropologiskt fältarbete har utförts bland politiker, experter, teknokrater, byråkrater, statligt anställda informatörer och bland ’vanliga’ medborgare i ett försök att ’studera igenom’ en policyprocess som har betydelse för den pågående omdaningen av den svenska välfärdsstaten.

Avhandlingens title: Opening the Orange Envelope. Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System

Disputationen äger rum kl 10.00, fredag den 31 oktober 2008 i hörsal 3B, Södra huset, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Anette Nyqvist, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), mobil 0733-720206, arb 08-6747416, e-post anette.nyqvist@score.su.se.

För bild på Anette Nyqvist, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera