Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2008

Att designa ljud för olika produkter

Ljud ger ett viktigt bidrag till vår uppfattning av en produkts kvalitet och identitet – få vill exempelvis köpa en dammsugare som låter för högt. Men den får heller inte låta för lågt, i synnerhet tycker de flesta konsumenter att det måste ”rassla” lite lagom i dammsugarslangen, helt enkelt för att vi behöver höra att dammsugandet ger resultat. I en avhandling presenteras nu nya rön inom det område som fått namnet produktljuddesign.

Ljud ger ett viktigt bidrag till vår uppfattning av en produkts kvalitet och identitet, något som har skapat ett behov att utveckla verktyg för produktljuddesign. I ett tidigt skede av produktutvecklings-processen börjar man ofta med att sätta ord på egenskaper man vill att en specifik produkt ska ha, till exempel att den ska låta varm, mjuk, kraftfull, sportig eller lyxig. Sådana rent verbala beskrivningar måste sedan översättas till fysiskt mätvara egenskaper.

De verbala beskrivningarna ger oftast en övergripande beskrivning av produktljudet, men för att kunna hantera deltaljerna krävs andra verktyg. Vid formgivning används skisser och visualiseringar – inom akustiken används facktermen auralisering som som är den ”ljudliga” motsvarigheten till synlig visualisering.

I doktorsavhandlingen Methods for product sound design med vilken Arne Nykänen disputerar den 21 oktober, föreslås att benämningen ljudskiss används för enkla auraliseringar, tänkta att användas i tidiga produktutvecklingsfaser. Genom att ta fram ljudskisser ökar möjligheterna att tidigt lyssna till, diskutera, modifiera och välja ett målljud för en ny produkt.

– I mitt avhandlingsarbete har jag – genom tillämpningar på saxofonljud och ljud från fönsterhissar i bilar – utvärderat olika verktyg för översättning av verbala beskrivningar till fysiskt mätbara egenskaper.  Verktygen fungerade bra i ljudmiljöer som huvudsakligen bestod av en ljudkälla, medan de fungerade dåligt i miljöer där det förekommer flera ljudkällot, säger Arne Nykänen.

Förklaringen visade sig vara att lyssnare har förmåga att separera ljud från olika källor och medvetet eller omedvetet fokusera på vissa av dem, men tekniken kan inte veta vilka. I nämnda auraliseringar och ljudskisser kan flera ljudkällor placeras ut i rummet, vilket möjliggör design av produktljud som består av flera ljudkällor.

– För att auraliseringar och ljudskisser ska vara användbara vid produktutveckling krävs det att de skapar ljud där de viktigaste egenskaperna är likvärdiga med ”verkliga” ljud, trots förenkningar och fel som tekniken ger upphov till. Därför har jag också utvecklat och utvärderat metoder för att mäta sådan likhet, säger Arne Nykänen.

Arne Nykänen (f. -73) kommer ursprungligen från Kalix och tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Umeå universitet 1997. Han har bland annat arbetat som projektledare på företaget Fält Elektronik i Kalix och disputerar vid Luleå tekniska universitet den 21 oktober.

Kontaktinformation
Upplysningar: Arne Nykänen, tel. 0920-49 21 39, 070-203 88 25, arne.nykanen@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera