Artikel från Stockholms universitet
16 oktober 2008

Om samspel i familjer med barn med flera funktionshinder

Vardagslivet för familjer med barn med flera betydande funktionshinder är komplext och dessa familjer måste anpassa sig både till det formella och informella svenska samhället. Eftersom deras vardag är mer ansträngd än för familjer som har typiskt utvecklade barn är de beroende av formellt och informellt stöd för att ha ett fungerande vardagsliv. Det visar en ny avhandling i psykologi vid Stockholms universitet.

I sin avhandling har Jenny Wilder studerat kommunikation och samspel mellan barn med flera betydande funktionshinder och deras familjer. Resultaten visade att samspelet mellan barn och föräldrar fanns hela tiden i vardagen och bestod av ömsesidig delad erfarenhet och glädje.

– Samspelet påverkades av barnens beteendestil och läsbarhet. Föräldrarna visade sig också vara experter på sina barns samspel. Det märktes genom hur de uppdaterade samspelet för att åstadkomma längre perioder av väl fungerande samspel, säger Jenny Wilder.

Avhandlingen lyfter fram den kommunikativa kraft som barn med flera betydande funktionshinder trots allt har. Barn kan kommunicera funktionellt trots att de inte kan använda eller förstå symboler berättar Jenny Wilder.

I avhandlingen diskuteras också de utmaningar som samspelspartners till dessa barn upplever.

– Familjernas anpassningar i vardagen utgick mycket ifrån barnen men familjelivets hållbarhet var mer relaterad till samhörighet mellan föräldrarna, emotionellt stöd och nivån av pappans engagemang i vardagen. Barnen var kommunikativt beroende av föräldrarna men det fanns få kompletta överlappningar mellan barnens och familjernas sociala nätverk, säger Jenny Wilder.

Jenny Wilder är verksam vid Mälardalens högskola och disputerade den 10 oktober vid Stockholms universitet i ämnet psykologi med avhandlingen ”Proximala processer hos barn med flera betydande funktionshinder”.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Jenny Wilder, tfn 021-103102, 0735-262444, e-post jenny.wilder@mdh.se
För bild på Jenny Wilder, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera