Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2008

Samverkan mellan forskare och pedagoger fruktbar för skolans utveckling

När pedagoger och forskare samverkar skapas nya arenor för reflektion och lärande. Samverkan bidrar också med systematik i och verktyg för skolans utvecklingsarbete. Det visar Yvonne Lindholms avhandling i pedagogik vid Stockholms universitet.

Den 17 oktober disputerar Yvonne Lindholm på en avhandling om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete.

Utifrån fyra konkreta fall visar hon hur samverkan mellan pedagoger och forskare skapar nya arenor för reflektion och lärande och förutsättningar för ett mer systematiskt utvecklingsarbete. Forskarnas viktigaste bidrag till skolans utveckling tycks dock vara att – genom dialog och reflektion – hjälpa till att öka pedagogers uppmärksamhet och att lyfta tänkande och resonemang till högre abstraktionsnivåer, vilket underlättar ifrågasättande och förändring av den befintliga verksamheten.

I avhandlingen redovisas också en rad olika faktorer som har betydelse för att samverkan mellan forskare och pedagoger faktiskt resulterar i en utveckling.

– En viktig faktor är exempelvis att båda parter måste uppleva en fråga som viktig att samverka kring. En annan är att samverkan är långsiktig. Dessutom måste forskare och pedagoger känna tillit till och respekt för varandra och varandras kunnande och erfarenheter, berättar Yvonne Lindholm.

Hon lyfter också fram ”skvadern”, en erfaren pedagog som både lätt kan lyfta och betrakta såväl sig själv, sitt eget agerande och verksamheten i ett uppifrånperspektiv och som samtidigt har fötterna på jorden i den dagliga skolverksamheten. Skvadern tycks bland annat fungera som en brobyggare mellan forskaren och kollegorna.

I avhandlingen diskuteras också maktfrågor, forskarnas roll som handledare och de etiska problem det kan medföra att bedriva forskning parallellt med handledning. Även riskerna med pedagogers nyttotänkande kring forskning lyfts fram.

Samverkan med såväl forskare som kollegor med likartat intresse för utveckling, tycks för många ha inneburit både en personlig och yrkesmässig utvecklig. För pedagogernas del tycks det ha bidragit till ny energi och ett ökat intresse för forskning och för fortsatt utvecklingsarbete.

De fyra typerna av samverkan som ingår i studien är kurser i aktionsforskning/aktionslärande, en lärakademi, forskningscirklar och ett forskande partnerskap.

Avhandlingens namn: Mötesplats skolutveckling. Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Yvonne Lindholm, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 43 23, 08-511 741 80, mobil 070-625 1648, e-post: yvonne.lindholm@ped.su.se

Pressbild
För bild på Yvonne Lindholm eller på avhandlingen, kontakta Cecilia Parkert e-post cecilia.parkert@luk.su.se, tfn 08-16 24 28 eller 073-707 88 90. Det går också bra att kontakta universitetets presstjänst tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera