Tema

Inget köpmotstånd mot GMO-varor

Många européer är skeptiskt inställda till livsmedel från genmodifierade organismer (GMO). Men när de går i matvarubutiken hamnar ändå många GMO-märkta varor i korgen, visar en omfattande EU-studie där LiU-forskare stått för den svenska delen.

På den europeiska marknaden finns minst 68 livsmedelsprodukter som enligt EU:s regler har en GM-märkning i innehållsförteckningen, mest matoljor och margarin men även fiskpinnar, chips, kex och choklad. Ingen av dessa varor går att köpa i Sverige – tvärtom finns ett 60-tal produkter med en negativ märkning: ”fritt från GMO”.

– Det gäller till exempel några importerade sojaprodukter, men enligt vår studie var det inte många som letade efter den märkningen, säger fil dr Victoria Wibeck, forskare i miljövetenskap och kommunikation vid Linköpings universitet. Tillsammans med magisterstudenten Therese Asplund har hon svarat för den svenska delen av projektet.

I januari 2008 undersöktes köpmönstren hos 41 000 deltagare i europeiska konsumentpaneler genom att deras inköp registrerades. Samma personer tillfrågades sedan om vad de trodde att de köpt. Resultaten visar att hälften av dem som köpt GMO-varor gjort så utan att veta om det.

En analys av den politiska och massmediala debatten sedan 2006 visar att intresset för GMO-frågan är svalt.

– I Sverige är debatten väldigt tyst idag jämfört med tio år bakåt i tiden. Det är ett mönster vi ser i alla EU-länder, med undantag från Storbritannien och Tyskland. I Storbritannien har debatten svängt i positiv riktning, säger Victoria Wibeck.

En förklaring till en mer välvillig inställning kan vara de möjligheter man ser med GMO i samband med matkrisen och klimathotet, som lyfter fram behovet av en ökad produktion av livsmedelsgrödor. Men frågan är trots allt fortfarande etiskt laddad, betonar Wibeck:

– I fokusgrupper framkommer åsikter om människans plats i naturen och att informationen om GMO inte alltid är trovärdig.

Kontaktinformation
Kontakt:
Therese Asplund 011-363397, theas@tema.liu.se

Inget köpmotstånd mot GMO-varor

 lästid ~ 1 min