Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2008

Professionellt gränsarbete – ett sätt att förstå spänningar och konflikter mellan yrkesutövare

En viktig dimension av allt professionellt arbete är att det består av en mängd förhandlingssituationer där det ska bestämmas vem som skall göra vad. Begreppet gränsarbete är ett sätt att begripliggöra en del av dessa processer. Lite förenklat kan man säga att det handlar om vem som ska få slippa att göra ”skitgörat” och vem som skall få göra de roligaste arbetsuppgifterna, säger Andreas Liljegren i en ny avhandling vid Institutionen för socialt arbete.

Gränsarbete innebär att gränser konstrueras för att språkligt legitimera en viss social ordning.

– Det är genom språket vi bestämmer vem som skall göra vad, vem som skall få bestämma vad och vem som skall ha högst status. Därför att det också intressant och viktigt att studera hur yrkesutövare språkligt legitimerar en viss arbetsordning, säger Andreas Liljegren som i sin avhandling studerar hur yrkesutövare språkligt legitimerar sitt arbete.

Avhandlingen innehåller två exempel på språkligt gränsarbete som bedrivs av socionomer, ett på svenska socialkontor och ett i socionomernas fackliga tidskrifter.

-I socialkontorsfallet rör det sig om två olika yrkesgrupper som bland annat beskriver varandra som byråkratiska, flummiga och tråkiga, säger Andreas Liljegren.

– Båda grupperna ser också sitt eget arbete som svårt, komplicerat och oförutsägbart till skillnad från den andra gruppens enklare och mer förutsägbara arbete.

Det här kan ses som ett exempel på hur professionella yrkesutövare i sin vardag skapar sig en positiv yrkesidentitet som i sin förlängning motiverar att den egna gruppen skall ha en högre lön och mer frihet. Ett lyckat gränsarbete på arbetsplatserna blir då att lyckas övertyga ledningen om att gruppens uppfattningar kring den enkla och det svåra arbetet är den riktiga.

I de fackliga tidskrifterna har Andreas Liljegren studerat privatiseringsdebatten, där det framträder olika sätt att se på och presentera privatisering.

– Socionomerna var under en period mycket ambivalenta till privatisering, vilket tog sig uttryck som att privatisering presenterades metaforiskt i form av en kompetent hjältinna eller en råkapitalist. Även dessa sätt att beskriva privatisering är två sätt att språkligt legitimera olika sätt att organisera det sociala arbetet, säger Andreas Liljegren.

Avhandlingens titel: Professionellt gränsarbete – socionomexemplet.

Fakultetsopponentens namn: Professor Lennart G. Svensson, Göteborg

Tid och plats för disputation: Fredagen den 10 oktober 2008, kl. 9.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgaten 25, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Andreas Liljegren, tel 0704 – 152331.
e-post: andreas.liljegren@socwork.gu.se
Avhandlingen kan beställas hos Ingegerd.franzon@socwork.gu.se, 170 kr exklusive porto.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera