Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2008

Avloppsslam ger mervärde – ny avhandling ser till miljöns bästa

Igenproppade pannsystem och utvinning av fosfor vid avfallsförbränning har varit i fokus för Anita Petterssons forskning på förbränningsteknik. Den 15 oktober presenterar hon resultaten i sin avhandling i ämnet på Chalmers och Högskolan i Borås.

Kraven på minskade utsläpp av växthusgaser har gjort att användningen av bio- och avfallsbränslen ökat i värme- och elproducerade förbränningsanläggningar. Men den här typen av bränslen är svåra att förbränna och ger bland annat igenproppade pannsystem med kostsamma driftstörningar.
– Jag har tittat på bränslen och askor, i första hand olika typer av avfallsbränslen, d.v.s. allt från halm till brännbart sorterat hushållsavfall och kommunalt avloppsslam, förklarar Anita Pettersson.

Drivkraften i hennes forskning har framför allt varit att vara med och påverka utvecklingen inom energisektorn.
– Vi måste jobba för en hållbar utveckling.

Första delen av hennes arbete handlar om fosforåterföring ur askor från samförbränning av kommunalt avloppsslam och träpellets. Hon har försökt hitta ett enkelt sätt att laka ur fosfor för återvinning och samtidigt ha kvar tungmetaller. Fosfor används till gödningsmedel.

– Normalt utvinns fosfor ur mineralen apatit som finns i bl.a. Ryssland, Finland, USA och Afrika. Fosfor används för framställning av konstgödsel. Men mängden apatit på jorden är begränsat och beräknas bara räcka i cirka 130 år till. Den fosfor man hittills har utvunnit ligger utspridd överallt i miljön. Vi måste alltså börja plocka fosfor från kretsloppet, förklarar Anita Pettersson.

Den andra delen i avhandlingen handlar om alkali och klorider (natrium och kalium), som ställer till problem i förbränningspannor genom att avsätta beläggningar, som leder till korrosion och sintring som gör att förbränningspannan sätter igen. Denna typ av problem leder till kostsamma produktionsstopp. Anita Pettersson har undersökt samförbränning av olika slags bränslen för att se om det går att ta fram ett enkelt sätt att minska problemen. Hennes resultat visar att om kommunalt avloppsslam tillsätts i förbränningen, så försvinner dessa problem.
– Det är zeoliterna från tvättmedel som finns i slammet som gör underverk och fångar upp natrium, kalium och klor och oskadliggör det!

En annan viktig del av arbetet har varit att titta på metoder för att förutspå olika bränslens egenskaper vid förbränning. En väldigt aktuell fråga nu när olika typer av avfall är aktuella för energiproduktion.

Lever du som du lär?
– Ja, jag försöker! Hemma eldar vi med pellets, har solvärme, kör etanolbil och så använder vi lågenergilampor.

Kontaktinformation
Anita Pettersson
Institutionen Ingenjörshögskolan
Tfn:033-4355982
E-post: anita.pettersson@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera