Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2008

Sveriges palsmyrar håller på att tina

Mätningar gjorda i september av forskare från Stockholms universitet visar att marktemperaturen i palsmyrar* i Tavvavuoma är mycket nära 0ºC. När permafrosten tinar kan kolet som finns lagrat i torven komma att frigöras till atmosfären i form av växthusgaserna metan och koldioxid – och ytterligare förstärka den globala uppvärmningen.

Ett forskarteam från Stockholms universitet bestående av Professor Peter Kuhry och doktoranderna Britta Sannel och Gustaf Hugelius begav sig i början av september upp till Tavvavuoma i norra Lappland för att studera marktemperaturen i ett antal palsar/palsplatåer genom att borra ner till 10 meters djup. Dr. Felix Rivkin från Ryssland ledde borrningsarbetet som finansierades av Bert Bolincentret för klimatforskning (BBCC).

Resultaten av höstens fältarbete, i kombination med data som har registrerats på en palsplatå sedan 2005, visar att temperaturen i marken är mycket nära 0ºC, vilket indikerar att palsarna i Sveriges största och mest välutvecklade palsmyrområde håller på att tina och med tiden kan komma att försvinna helt. Tidigare studier, utförda av forskare från Lunds universitet, har visat att permafrosten håller på att tina i torvmarker kring Abisko belägna på lägre höjd. ”Det som förvånade oss mest under fältarbetet i Tavvavuoma var att även palsar belägna på högre höjd, ca 700 meter över havet, uppvisade marktemperaturer nära 0ºC” säger Britta Sannel.

Palsmyrarna har ett stort vetenskapligt värde och är även viktiga för friluftsliv och rekreation (t.ex. hjortronplockning). Ur klimatsynpunkt är de dessutom viktiga som kolreservoarer. När permafrosten tinar kan det kol som finns lagrat i den året-runt frusna torven bli tillgängligt för nedbrytarna och därmed komma att frigöras till atmosfären i form av växthusgaserna metan och koldioxid. På så sätt kan en självförstärkande effekt av den globala uppvärmningen uppstå.


* Palsmyrar är myrkomplex bestående av palsar, flackare palsplatåer och mellanliggande mer eller mindre vattenfyllda, lägre partier. Palsar är kullar av torv med en kärna som är frusen året runt (permafrost). Palsmyrar bildas endast i kalla klimat där permafrostprocesser, t.ex. frosthävning, kan verka i torven.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta
Britta Sannel, doktorand vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, tfn 070-669 75 53 eller 08-16 47 95, britta.sannel@natgeo.su.se

För bild på Britta Sannel eller på palsar, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera