Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2008

Avancerat system för endorfin och opiater redan hos de första ryggradsdjuren

Endorfiner är välkända som förmedlare av smärtlindring och belöningskänsla. Dessa och flera andra signalämnen åstadkommer detta via fyra olika receptorer på nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. Forskare vid Uppsala universitet har nu funnit att alla fyra receptorerna fanns redan i de tidiga ryggradsdjuren och alltså uppstod för minst 450 miljoner år sedan.

Sedan länge är känt att opium, morfin, heroin och liknande så kallade opiater kan framkalla smärtlindring, eufori och sömn (narkos) men även förorsakar beroende. På 1970-talet upptäcktes att detta sker via särskilda receptorer, dvs mottagare, i kroppens nervbanor. Nästan samtidigt upptäcktes också att kroppen tillverkar egna ämnen som kan påverka samma receptorer och därmed framkalla liknande effekter. Upptäckterna gjordes av flera forskargrupper av vilka en leddes av Lars Terenius vid Uppsala universitet.

De kroppsegna opiaterna (endorfiner, enkefaliner och dynorfin) kan även stimulera kroppens belöningssystem och påverkar därigenom motivation. Narkotiska opiater kan däremot leda till beroende och missbruk. Effekterna förmedlas huvudsakligen av de tre opiatreceptorer som benämns delta, kappa och my. En fjärde liknande receptor upptäcktes på 1990-talet.

Det evolutionära ursprunget för opiatsystemet har varit höljt i dunkel. Nu rapporterar Uppsalaforskarna, under ledning av Dan Larhammar vid institutionen för neurovetenskap, att alla fyra receptorerna fanns hos de första käkförsedda ryggradsdjuren Receptorsystemet finns i såväl benfiskar som alla fyrfota ryggradsdjur och uppstod i samband med att stora delar av arvsmassan fyrdubblades i det ursprungliga ryggradsdjuret. Opiatreceptorsystemet var således etablerat redan för 450 miljoner år sedan.

Medan människan och andra däggdjur har kvar den ursprungliga kvartetten har flera fiskarter fått ytterligare receptorer. Exempelvis är spiggen med sina sex opiatreceptorer i det här avseendet mer komplicerad än människan. De nya resultaten banar väg för forskning kring endorfinsystemets roll för både motivation, belöning, och smärtsignaler i människans avlägsnaste släktingar bland ryggradsdjuren. Dessutom kan resultaten reda ut hur de olika opiatreceptorerna blivit specialiserade på olika funktioner.

Forskningen har fått finansierats av Vetenskapsrådet och Carl Tryggers stiftelse.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Dan Larhammar, 018-471 4173, 0706-34 92 14, e-post: Dan.Larhammar@neuro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera