Tema

Lättare kartlägga cellmembranernas proteiner

En ny produkt för att kartlägga hur membranproteiner ser ut och fungerar ökar möjligheterna att förstå deras funktion och hur de växelverkar med andra molekyler, till exempel läkemedelsmolekyler. Produkten som utvecklats av forskare på Chalmers och Göteborgs universitet lanseras nu av ett engelskt företag.

För att kunna fastställa strukturen av membranproteiner behöver man skapa kristaller av dem, alltså ordna ett ganska stort antal av samma protein, för att kunna röntga dem. Man har länge använt metoder där man isolerar proteinerna med hjälp av ”lösningsmedel” som liknar cellmembranmiljön för att de inte ska förlora den struktur som gör att de kan lösa sin uppgift i organismen.

En svårlöst del har varit att ämnena inte har tillåtit stora proteinmolekyler att röra sig tillräckligt fritt för att kunna träffa på varandra och kristallisera.

– I vårt system, som nu lanseras av det engelska företaget Molecular Dimensions, har vi ökat möjligheten för membranproteinerna att förflytta sig genom att göra den kubiska struktur man tidigare använt sig av mer porös, säger Sven Engström, professor i farmaceutisk teknologi på Chalmers vars grupp på Chalmers tagit fram det nya konceptet i samarbete med strukturgruppen på Göteborgs universitet under ledning av Richard Neutze, professor i biokemi.

I ett par decennier har man utnyttjat molekyler som bildar miceller, det slags aggregat som tar hand om fet smuts när vi tvättar oss med tvål. Sedan drygt tio år har man använt så kallade kubiska lipidstrukturer som har vissa likheter med cellmembran.

– Vi har låtit den trånga kubiska fasen omvandlas till en rymligare ”tvättsvampsfas”. Förutom att utrymmet har ökat så är tvättsvampsfasen en lätthanterlig vätska till skillnad från den mycket styva kubiska fasen man tidigare använt, säger Sven Engström.

De strukturer man lyckats bestämma med hjälp av den kubiska fasen har för det mesta varit mycket detaljerad och därför ökat möjligheten att förstå proteinets funktion.

– De senaste åren har flera nobelpris delats ut för att man i detalj har kartlagt strukturen hos några sådana membranproteiner, säger Sven Engström.

Nyligen presenterades metoden mer utförligt i den välrenommerade tidskriften Structure.

I fredags, 25 september 2008, träffade forskarna från Chalmers och Göteborgs universitet representanter för Molecular Dimensions på Chalmers.

Kontaktinformation
Mer information
Sven Engström, 031-772 27 65, sven.engstrom@chalmers.se

Lättare kartlägga cellmembranernas proteiner

 lästid ~ 2 min