Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2008

Värsta kristallerna och äckliga daggmaskar

Vilken betydelse har barns estetiska upplevelser i NO-klassrummet för vad de lär sig? Det diskuterar Britt Jakobson i sin doktorsavhandling i naturvetenskapernas didaktik vid Stockholms universitet.

Den 3 oktober disputerar Britt Jakobson på en avhandling om estetikens betydelse för 6-10-åringars lärande inom naturvetenskap. Den visar att barns estetiska upplevelser i NO-undervisningen har betydelse, dels för vad de lär sig faktamässigt, normativt och estetiskt, dels för deras möjlighet att delta i och urskilja den naturvetenskapliga genren.

– Konstnärliga aktiviteter kan utgöra ett komplement i NO-undervisningen. När barnen i undersökningen observerade löv med förstoringsglas såg de tunna bladnerver och löss. När de däremot gjorde lövfrottage med kritor observerade de att olika löv har olika former, att till exempel lönnlövet såg ut som en trädstjärna, berättar Britt Jakobsson.

– Men om barnen inte är vana vid att hantera det material som används kan bildarbetet snarare utgöra ett hinder för deras lärande, tillägger hon.

Avhandlingen baseras på fyra empiriska studier. I de två första undersöker Britt Jakobsson hur barn använder estetiska värdeomdömen och spontana metaforer när de lär sig naturvetenskap i skolan. De två följande studierna handlar om vad konstnärliga aktiviteter erbjuder barn att lära sig i naturvetenskap och vilken betydelse olika representationsformer har.

Bland annat visar avhandlingen hur en estetiskt positiv upplevelse kan leda till att barn engagerar sig mer i en uppgift. När barnen i undersökningen till exempel observerade saltkorn aktualiserades deras tidigare erfarenheter av kristaller.

– De sa: “Värsta kristallerna!”. Att de tyckte att de var vackra medförde bland annat att de tyckte att det var värt att fortsätta observationen och lära mer om saltkorns utseende. En estetiskt negativ upplevelse kunde däremot ha motsatt effekt. Men när en äcklig daggmask befanns vara skadad, och ynkades och döptes, blev den också föremål för observation vilket ledde till att barnen lärde sig hur daggmaskar ser ut, berättar Britt Jakobsson.

Avhandlingens namn: Learning science through aesthetic experience in elementary school. Aesthetic judgement, metaphor and art.

Kontaktinformation
Ytterligare information: Britt Jakobson, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap, Stockholms universitet, tfn 070-561 00 66, e-post britt.jakobson@umn.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera