Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2008

Känslighet för cellgifter påverkar behandlingen

Bättre kunskap om hur barn reagerar på cellgifter ökar möjligheterna att skräddarsy behandlingen mot cancer. Barnläkaren Josefine Palle visar i sin avhandling att känsligheten för cellgifter påverkar effekten av cellgiftsbehandlingen hos barn som lider av leukemivarianten AML. Den 26 september lägger hon fram sin avhandling vid Uppsala universitet.

Josefine Palle har visat att det går att få viktig information om hur en patient kommer att svara på behandling med cellgifter – cytostatika – genom att studera patienters känslighet för cellgifter och hur läkemedlen omsätts i kroppen. Hon har bland annat konstaterat att barn med Downs syndrom är extra känsliga för cellgifter. Josefine Palle har i sin avhandling studerat behandlingen av en särskild variant av leukemi hos barn, akut myeloisk leukemi, AML.

– Att känna till mer om sambandet mellan läkemedelsdos, koncentrationer i blodet och organen, och effekten av läkemedlet är en viktig pusselbit för att vi ska kunna förbättra behandlingen av cancer, säger Josefine Palle.

Josefine Palle är barnläkare sedan många år och har länge jobbat med barn som lider av cancer.
Riskerna för allvarliga och akuta biverkningar som kan dröja kvar är väl kända när man använder cytostatika i för höga doser.

– Vi vet samtidigt att det är mindre chans att överleva om man inte behandlar eller inte behandlar tillräckligt. Trots detta finns det få studier som beskriver dessa samband, och särskilt svårt är det att genomföra kontrollerade studier på barn. Man sticker inte så gärna fler nålar i barn som redan genomgår en svår cancerbehandling.

Cancer i barnaåren är ovanligt, men är ändå näst efter olyckor den vanligaste dödsorsaken. Av de olika cancerformerna hos barn utgör leukemi ungefär en tredjedel. De vanligaste typerna av leukemi är akut lymfatisk leukemi, ALL och just AML. De står för 80 respektive 15 procent av fallen.

För både ALL och AML har överlevnadssiffrorna för barn dramatiskt förbättrats under de senaste decennierna. I dag överlever ca 60 procent av barn som drabbas av AML. Motsvarande siffra för ALL är ca 80 procent. De bättre prognoserna beror till stor del på att läkarnas erfarenhet ökat om vilka cellgifter man ska ge och i vilka doser. Sjukvården har också blivit bättre på att ta hand om sidoeffekterna av behandlingen, och benmärgstransplantationer har blivit vanligare i mer komplicerade fall.
Josefine Palle tror att fortsatta undersökningar av cancersjuka barns känslighet för cellgifter med olika metoder både kan vara genomförbara och viktiga i sjukvården.

– Detta skulle kunna hjälpa oss i vår strävan att alltmer skräddarsy behandlingen för barn med leukemi.

Josefine Palle kommer från Grebbestad och är verksam vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Josefine Palle på 0709-67 35 37 eller josefine.palle@akademiska.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera