Tema

Ny bakteriestam möjliggör framställning av proteiner för läkemedel

I en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS beskrivs hur en ny, genetiskt modifierad stam av bakterien E.coli möjliggör framställning av stora mängder olika typer av proteiner, som in sin tur kan användas till bland annat läkemedel och läkemedelsstudier.

Escherichia coli är den bakterie som främst används vid såväl överuttryck som vid produktion av både membranproteiner och lösliga proteiner. Tidigare har det krävts mycket arbete för att hitta rätt typ av E.coli stam för att överuttrycka och/eller producera ett visst protein.

– Vi har nu lyckats ta fram en E. coli-stam som kan användas för att producera stora mängder olika typer av proteiner – både membranproteiner och lösliga proteiner, säger Dr. Jan-Willem de Gier, forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet samt grundare av det nystartade företaget Xbrane Biosciences AB.

Upptäckten kommer på ett fundamentalt sätt att förenkla och effektivisera överuttryck och produktion av både membranproteiner och lösliga proteiner.

Dr. Jan-Willem de Giers grupp är en del av SSF-finansierade Center for Biomembrane Research (CBR). Bakteriestammen Lemo21(DE3) kommer att kommersialiseras genom Xbrane Biosciences AB, som är ett “spin-off”företag från CBR.

Läs mer om CBR: www.cbr.su.se
Läs mer om Xbrane Biosciences AB: www.xbranebio.com

Kontaktinformation
Jan-Willem de Gier, forskare, Institutionen för biokemi och biofysik, tfn 08-16 24 20 / 08-16 43 89, e-post Jan-Willem.deGier@dbb.su.se
För bild kontakta: press@su.se eller tfn 08-16 40 90

Ny bakteriestam möjliggör framställning av proteiner för läkemedel

 lästid ~ 1 min