Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2008

Elevers språkmotivation viktigare än begåvning

Motivation är viktigare än begåvning vid språkinlärning. Det framgår av en ny doktorsavhandling i spanska vid Stockholms universitet av Rakel Österberg. Där påvisar hon också att gymnasieelevers förmåga att uttrycka sig avancerat på spanska inte alltid utvecklas parallellt med språkriktigheten.

– Elevernas motivation är ett försummat område som skolorna faktiskt kan påverka. Många elever har dessutom dåligt självförtroende när det gäller språk, säger Rakel Österberg, som också är gymnasielärare i spanska och franska.

Under tre års tid har Rakel Österberg filmat och dokumenterat språkutvecklingen i talad spanska hos en grupp gymnasieelever som läser spanska. Vidare har hon genomfört djupintervjuer kring elevernas motivation och språkliv.

Att motivation är viktigt anar de flesta intuitivt, men att påvisa betydelsegraden vetenskapligt är metodiskt svårt. Rakel Österberg har utvecklat en metod för detta. Språkutvecklingen hos eleverna har därefter jämförts mot ett test som försöker fånga individernas språkbegåvning.

Hon visar vidare i avhandlingen att eleverna inte lär sig olika färdigheter i språket linjärt, utan stötvis. Grammatisk språkriktighet utvecklas alltså inte alltid hand i hand med ordrikedom och komplexitet i språket.

– När antalet språkelever nu ökar dramatiskt vid gymnasieskolorna är det därför angeläget att också utveckla insikterna och metoderna för språkundervisningen, säger hon.

Intresset för att läsa främmande språk växer starkt vid gymnasieskolorna sedan det i höst blivit möjligt att få meritpoäng för språken. Spanska är i särklass populärast.

Rakel Österberg disputerar vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikanska studier (ISPLA) vid Stockholms universitet. Hon har varit knuten till Nationella forskarskolan i romanska språk, FOROM. Disputationen äger rum den 26 september kl 14.00 i hörsal 5, hus B, Universitetsvägen 10, Frescati.

Doktorsavhandlingens titel: ”Motivación, aptitud y desarollo estructural. Un estudio de la actuación lingüística en aprendiendes suecos de español L2.”
(Motivation, aptitud och strukturell utveckling. En studie av lingvistisk performans hos svenska inlärare av spanska L2, spanska som främmande språk.”)

Avhandlingen, inklusive en sammanfattning på engelska, kan laddas ner som pdf på
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_su_diva-8120-2__fulltext.pdf

Kontaktinformation
Ytterligare information
Rakel Österberg, vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikanska studier (ISPLA), Stockholms universitet, tfn 0730-33 33 61 (mobil), 08-37 47 85 (bost), 08-16 33 04 (universitetet), e-post rakel@isp.su.se

För porträttbild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera