Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2008

Avlägsen stjärna liknar vår sol

Stjärnan HD 209458, 130 ljusår från oss är väldigt lik vår egen sol. Det visar Andreas Ekenbäck, Institutet för rymdfysik och Umeå universitet. I avhandlingen beskriver han också tekniker för att simulera vad som händer i atmosfären kring denna stjärna men också på kometer och på planeten Mars.

Avhandlingen behandlar främst produktionen av energirika neutrala atomer (ENA). ENA bildas när plasma från en stjärna möter en atmosfär. Institutet för rymdfysik har instrument i omloppsbana kring både Mars och Venus som mäter ENA-produktionen vid dessa planeter.

Tidigare har också höga flöden av ENA från jorden kunnat uppmätas av NASA-instrument. Kunskap om ENA-produktionen ökar vår kunskap både om stjärnvinden, d.v.s. plasmat från en stjärna, och om atmosfären kring den kropp som stjärnvinden växelverkar med.

I avhandlingen visas att de observationer som gjorts med rymdteleskopet Hubble tyder på att det finns ENA kring planeten HD 209458b.

– Förutom att vi visar på stora likheter mellan stjärnvinden från HD 209458 och stjärnvinden från vår egen sol, så kan vi också utvidga vår kunskap om atmosfären kring planeten HD 209458b, berättar Andreas Ekenbäck.
Detta arbete resulterade i en artikel som februari 2008 publicerades i Nature och utgör en del av avhandlingen.

För att kunna göra noggranna beräkningar av stjärnvindens växelverkan med en atmosfär har stora parallelldatorer vid Umeå och Lunds universitet utnyttjats. Speciell programmering krävs för att utnyttja kraften i en parallelldator.

Avhandlingen presenterar ett mjukvaruverktyg som underlättar användandet av parallella datorer för att göra simuleringar av en stjärnvind och dess växelverkan med en atmosfär.

Andreas Ekenbäck (född 1975) är uppvuxen i Stockholm och har läst till civilingenjör vid KTH och civilekonom vid Stockholms universitet. Tidigare har Andreas även varit utbytesstudent i Paris och arbetat på Sveriges ambassad i Moskva. Sedan 2003 har han varit doktorand vid Umeå universitet och anställd vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Doktorandprojektet ingår i den nationella forskarskolan i rymdteknik.

Fredagen den 26 september 2008, kl. 10, försvarar Andreas Ekenbäck sin avhandling i rymdteknik med titeln “Numerical modelling of ENAs from stellar wind interactions” [Numerisk modellering av ENA från växelverkan med stjärnvind] i IRF:s aula på Rymdcampus i Kiruna.

Fakultetsopponent är Dr Michael R. Collier, NASA/Goddard Space Flight Center, Maryland, USA.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna:
Andreas Ekenbäck, tel 0739-848423, andreas@irf.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick.mcgregor@irf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera