Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2008

Bananflugor tänder på mer än bananer

Vad skulle en bananfluga gilla mest om inte doften av banan? Men försök utförda av kemiska ekologer vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp visar att det finns stammar av bananflugor som är inte är så kräsna utan lockas nästan lika starkt av andra dofter. Det kan i sin tur leda till ett förändrat beteende när det gäller valet av frukt och växter som bananflugan söker sig till. Resultaten presenteras i senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Vi har alla störts av de små irriterande flugorna som dyker om man låter halväten eller ruttnande frukt ligga för länge i köket. På engelska kallar man dem ”fruit flies” – fruktflugor – men det svenska namnet ”bananfluga” är faktiskt adekvat som beskrivning av vad ”fruktflugorna” gillar allra mest.

– Bananflugan Drosophila används som modellorganism i den genetiska forskningen. Det är därför en organism vi vet väldigt mycket om. Desto underligare är det att vi vet så lite om hur den reagerar på olika dofter, säger doktoranden Agnieszka Ruebenbauer.

Det har Agnieszka rått bot på genom att undersöka hur olika vildstammar av bananflugor beter sig när de utsätts för en rad naturliga och syntetiska dofter. Hur flugorna attraherades till olika dofter studerades i försöksburkar med doftbetade fällor. Alla stammar attraherades i lika hög grad av den naturliga doften av övermogen banan men somliga stammar attraherades också av vissa andra dofter. Störst var skillnaden när det gällde syntetiska substanser. Dessa bestod av enskilda kemiska ämnen som kännetecknar frukt eller jäsningsprocesser. De kräsna flugorna ignorerade i stort sett dessa substanser medan de mindre kräsna attraherades av många av dem i nästan samma utsträckning som till de naturliga, sammansatta fruktdofterna.

– Mindre kräsna individer kan fungera som ett slags pionjärer som kan söka sig till nya värdväxter, säger Agnieszka Ruebenbauer. Därför är sådana här beteendeskillnader viktiga när vi söker förstå hur och varför skadeinsekter söker sig till nya grödor och hur nya arter kan uppstå. Det är också rön som hjälper oss att identifiera vilka genetiska mekanismer som styr vilka dofter olika insekter föredrar.

Agnieszka Ruebenbauer har handletts av professor Christer Löfstedt vid Lunds universitet och dr Mattias Larsson vid SLU i Alnarp. I Lund och Alnarp finns två forskargrupper som i flera decennier forskat kring insekternas doftsinne.

Kontaktinformation
Den aktuella artikeln finns i Current Biology 18, 23 september 2008 och heter Genetic Variability and Robustness of Host Odor Preferencein Drosophila melanogaster. För ytterligare information nås Agnieszka Ruebenbauer på tel 046 222 0126, Christer Löfstedt på 046 222 9338 och Mattias Larsson tel 073 244 5388.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera