Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2008

Rubbad järnbalans bakom svåra sjukdomar

Järn är en metall som kroppen behöver för syretransport och energiproduktion. Men järn kan också vara skadligt om det cellulära kretsloppet inte fungerar som det ska. Detta förklarar till exempel sjukdomen mucolipidos typ IV (ML4) som orsakar svåra ärftliga utvecklingsstörningar, visar forskare från bland annat Linköpings universitet.

Den sällsynta ärftliga sjukdomen ML4 debuterar under de drabbades första levnadsår. Sjukdomen medför dålig motorik, förståndshandikapp, synnedsättning och blodbrist.

Det har tidigare varit känt att en mutation i ett protein kallat TRPML1 ligger bakom sjukdomen, men man har inte kunnat förklara varför. I en artikel i ett kommande nummer av tidskriften Nature visar nu forskargruppen att mutationen hindrar transporten av järn i kroppens celler.

– Mutationen gör att jonkanaler i cellerna inte släpper igenom järn som de ska, säger Tino Kurz, forskare i farmakologi vid LiU och en av författarna till artikeln.

I stället ansamlas järnjoner i lysosomerna, de cellkroppar som ansvarar för nedbrytning och omsättning av olika cellulära beståndsdelar. Om järnet inte snabbt transporteras ut, producerar det giftiga fria radikaler som förstör lysosomernas funktion. I celler från ML4-patienter upptäckte forskarna högre koncentration av järn i lysosomerna jämfört med kontroller, däremot lägre koncentration ute i cellplasmat.

– Resultaten visar att TRPML1 har en viktig funktion i att upprätthålla järnbalansen i cellerna. Våra fynd kan förbättra förståelsen av hur cellerna reglerar sin järnomsättning och även orsakerna bakom sjukdomar som beror på rubbad järnbalans, säger Tino Kurz.

Kontaktinformation
Kontakt:
Tino Kurz 013-228968, tino.kurz@imv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera