Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2008

Länkar till livet viktigt vid obotlig sjukdom

En ny avhandling från Karolinska Institutet undersöker hur patienter och anhöriga hanterar den existentiella kris som framkallas av en obotlig cancersjukdom. Resultaten är värdefulla för personal som vårdar människor i livets slutskede.

– Det finns väldigt få studier om hur människor i Sverige hanterar sin förestående död. Behovet av den kunskapen är stort inom vården, säger Lisa Sand som nu presenterar en avhandling om erfarenheter hos obotligt sjuka och deras anhöriga.

Avhandlingen bygger på djupintervjuer med 20 obotligt sjuka patienter och 20 familjemedlemmar, samt på enkätsvar från 103 patienter. Samtliga patienter var inskrivna i palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. I avhandlingen beskrivs olika aspekter av krisreaktionen hos patienterna och deras närstående, men även hur patienterna skapar strategier för att hantera situationen.

Resultaten visar bland annat att patienterna inte förnekade den egna förestående döden, men att de försökte hålla döden på ett visst avstånd genom att fokusera på länkar till livet. Dessa livslänkar var gemenskap, delaktighet, hopp och fortsättning. I denna strävan använde sig patienterna av alla meningsfulla resurser som fanns att tillgå: egen kraft, andra människor, djur, natur, en högre makt, hopp, fantasi, dagdrömmar och magiskt tänkande.

– Patienterna är oftast väl medvetna om sin situation, men för att orka behöver de regelbundet ta paus från tankarna på döden och hämta kraft från vardagen och livet. Detta är viktigt att känna till inom den palliativa vården så att rätt stöd kan ges vid rätt tillfälle, säger Lisa Sand.

Familjemedlemmarna berättade att de gick igenom en process som varit både fysiskt och psykiskt påfrestande, men som också innebar att de lärde sig mycket om sig själva och om viktiga värden i tillvaron. De framhöll att de under sjukdomstiden mognat känslomässigt och att det hjälpt dem att fortsätta ta ansvar även när detta var svårt.

Avhandling: Existentiella utmaningar och coping i palliativ cancervård. Erfarenheter hos patienter och anhöriga, Lisa Sand, Institutionen för onkologi-patologi.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Lisa Sand
Tel: 08-617 12 00 eller 070-484 89 56.
E-post: lisa.sand@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera