Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2008

Rätt träning minskar fallskador för äldre

I takt med att andelen äldre i samhället ökar så ökar också olyckorna där äldre ramlar och skadar sig. Alexander Cristea och Patrick Edlund har i sina avhandlingar, som de lägger fram vid Uppsala universitet den 19 september, visat hur åldrandet påverkar muskelcellerna.

Ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för neurovetenskap på Akademiska sjukhuset och Centrum för bildanalys vid Uppsala universitet har på cellnivå kartlagt orsakerna till att gamla blir svagare. Målet för projektet var att studera hur åldrandet påverkar muskelfibrer och hur muskelproteiner byggs upp i muskelcellerna.
Projektet gör det möjligt att kvantifiera muskelförändringarna och se hur mycket muskelprotein cellerna faktiskt tillverkar när musklerna får träna på ett visst sätt. Det ger bättre möjligheter att optimera ett träningsprogram för äldre.

– För att se vad förändringarna beror på måste man titta på den tredimensionella dispositionen av muskelcellernas kärnor, och det är vi först med att göra i människa, säger Alexander Cristea på Akademiska sjukhusets Institution för neurovetenskap. Tidigare har man bara kunnat mäta effekten på hela muskeln.

Den svaghet som kommer med åldrandet gör att gamla inte längre orkar eller hinner bromsa fall. De fallskador som drabbar äldre är traumatiska för de som drabbas, och de tar vårdresurser i anspråk.
En unik aspekt av Alexander Cristeas och Patrick Edlunds forskningsprojekt är att de kunnat se effekterna på individuella muskelceller från människor med hjälp av en typ av mikroskop som kallas konfokalmikroskop. Det har varit möjligt tack vare nya algoritmer för bildbehandling som tagits fram av Patrick Edlund på Centrum för bildanalys.

– Tidigare har man tittat på tillplattade celler från smådjur, och har därifrån dragit slutsatser om hur människan fungerat. Nu kan vi analysera tredimensionella bilder av celler från människor, på ett sätt som ingen tidigare gjort, säger Patrick Edlund.

Patrick Edlunds nyutvecklade metod gör det betydligt lättare för forskare som Alexander Cristea att förstå hur olika faktorer påverkar människans muskelceller. Att äldre blir svagare innebär inte bara att de löper större risk att ramla och skada sig.

– Äldre kan bli så svaga att de inte kan leva självständigt, utan blir beroende av andra, säger Alexander Cristea.

När de blir svagare rör de sig mindre, och mindre aktivitet leder till benskörhet. Det blir en ond cirkel. Muskelförsvagningen är ett större problem för kvinnor än för män eftersom kvinnor har mindre muskelmassa till att börja med.

– En blandning av styrketräning och explosiva övningar har visat sig vara effektivast för att motverka den åldersrelaterade förlusten av muskelmassa och muskelfunktion, säger Alexander Cristea.

Det kommer även att finnas fler tillämpningar inom biologin och medicinen.

– Tidigare har man tittat på tvådimensionella bilder av celler som befunnit sig utanför kroppen, i en artificiell miljö. Nu vill man i allt större utsträckning titta i 3D i kroppen, när cellerna befinner sig i den miljö de ska, säger Patrick Edlund.

Patrick Edlunds analysmetod lämpar sig även för andra typer av fibermaterial. Inte minst gäller det skogsforskningen och pappersindustrin, där man bättre kommer att kunna förstå hur pappersfibrerna fungerar, och därmed på sikt bättre kan optimera materialegenskaper.

Alexander Cristea kommer ifrån Rumänien, men är sedan 1996 bosatt i Uppsala. Patrick Edlund kommer från Västerås.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Alexander Cristea på telefon 070-2178774, e-post Alexander.Cristea@neurofys.uu.se, och Patrick Edlund på telefon 073-9156198, e-post patrick@cb.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera