Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Rysslands vägval ändrar de internationella spelreglerna

I rapporten Det kaukasiska lackmustestet redovisar 14 FOI-analytiker konsekvenserna av det rysk-georgiska kriget som ägde rum den 7-12 augusti.

– Kriget visar att Ryssland har valt väg och gett sig själv nya handlingsregler. Det säger Robert Larsson, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, och redaktör för rapporten.

Efterspelet till kriget pågår fortfarande. Men vissa övergripande slutsatser går redan nu att dra:

Europas säkerhetspolitiska situation försämras på grund av det ryska agerandet. Det är inte konflikten i sig som utlöst försämringen, utan bland annat att Ryssland valt att sänka sin tröskel för våldsanvändning.

Ett lokalt krigsförlopp ritar om den globala strategiska spelplanen.  Kriget illustrerar att en enskild händelse i Kaukasien kan utlösa krafter som mycket snabbt försämrar det säkerhetspolitiska läget i Europa, inklusive Östersjöregionen.

När Ryssland utmanar världen så lamslås världssamfundets mekanismer.  De avtal och internationella fora som finns att hantera säkerhetspolitiska frågor har blockerats efter Georgienkriget.

Några andra slutsatser i rapporten är:

För Ryssland utgör västvärldens brist på handling under en rad incidenter även ett lackmustest för vilka olika utrikespolitiska instrument som går att använda.

Georgienkriget ställer också flera av Natos kärnfrågor på sin spets: vad innebär i praktiken ett Natomedlemskap och alliansens ömsesidiga försvarsförpliktelser?

Den europeiska Rysslandspolitiken baserad på integration och förtroendeskapande har inte fungerat.

– Risken för nya incidenter som från ett västerländskt perspektiv kan verka osannolika, irrationella och kontraproduktiva har ökat, avslutar Robert Larsson.

Kontaktinformation
Maria Hugosson, pressansvarig, maria.hugosson@foi.se, 08-555 031 55, 073-444 77 55
Robert Larsson, säkerhetspolitisk analytiker, robert.larsson@foi.se, 08-555 037 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera