Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 september 2008

Svårt att hitta feministisk litteratur på bibliotek

Feministiska texter osynliggörs i våra allmänna biblioteks databaser, och lika illa är det vid bibliotek som är specialiserade på feministisk litteratur. Det konstateras i en ny avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet.

Umeåforskaren Jenny Samuelsson har undersökt hur svårt det är att hitta texter som kritiserar ojämlikhet mellan könen i bibliotekens databaser. Hon menar att ämnesordslistor och klassifikationssystem systematiskt marginaliserar feministisk litteratur, och framförallt feministisk forskning.

– Antingen får man alldeles för många träffar eller nästan inga alls. Ofta får man både sökträffar på feministisk litteratur och litteratur som på andra sätt handlar om manlighet, kvinnlighet, jämställdhet eller genus, förklarar Jenny Samuelsson.

Enligt hennes resultat är det nästan omöjligt att söka och hitta igen litteratur om feminism och feministisk forskning vid både allmänna och specialiserade bibliotek. I Sverige är Kvinnohistoriska samlingarna med databaserna KVINNSAM och GENA specialiserade på bland annat feministisk litteratur. Jenny Samuelsson menar att det har satsats för lite resurser på kunskapsorganisationssystem vid bibliotek som detta.

– Systemen som används har en alltför enkel struktur, där indelningen är alldeles för grov. Inte heller här skiljer man feministisk litteratur från annan litteratur om kön och jämställdhet, anser Jenny Samuelsson, och tillägger att Kvinnohistoriska samlingarna inte är specifikt inriktade på enbart feministisk litteratur, utan också på litteratur från den bredare kvinno-, mans- och genusorienterade domänen.

Jenny Samuelsson menar att för att feministisk litteratur ska bli sökbar på biblioteken krävs en kunskapsorganisation som möjliggör indexering och klassifikation av feministiska perspektiv på kön och makt – inte enbart breda, tematiska begrepp. Att feminismen inte bara är en socialpolitisk kvinnofråga, utan också ett kritiserande och emanciperande perspektiv med fokus på ojämlika könsförhållanden, måste också synliggöras.

Jenny Samuelsson är uppväxt i Norrköping, och flyttade 1998 till Umeå för att läsa Biblioteks- och informationsvetenskap. Efter magisterexamen i detta ämne år 2000, påbörjade hon sin doktorandutbildning.

Fredagen den 12 september försvarar Jenny Samuelsson, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln På väg från ingenstans. Kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är docent Jack Andersen, Danmarks Biblioteksskole.

Kontaktinformation
Kontaktinformation:

Jenny Samuelsson,
Sociologiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 090-786 9815, 0707-607 790
e-post: jenny.samuelsson@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera