Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2008

Telefonuppföljning hjälper personer som skadats i trafiken

Telefonuppföljning efter skador i trafikmiljö är ett kostnadseffektivt komplement vid rehabiliteringen, konstaterar Carin Franzén i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet.

Det är känt att trafikolyckor utgör en vanlig orsak till att personer drabbas av mer eller mindre omfattande fysiska och psykiska skador. Tidigare studier har visat behovet av någon form av uppföljning från hälso- och sjukvården i efterförloppet. Syftet med avhandlingen var därför att beskriva trafikskadades erfarenheter av det akuta omhändertagandet, samt att pröva och utvärdera effekterna av en modell med uppföljande telefonsamtal från sjuksköterska.

I studierna inkluderades sammanlagt 568 personer — bilister, cyklister och fotgängare — vilka skadat sig i trafikmiljö och sökt vård vid akutmottagning. De var i åldern 18-70 år och hade både lindringa och mer allvarliga skador.

Resultaten visar betydelsen av ett bra och kompetent bemötande från vårdgivarna oavsett graden av skada. Kort väntetid på akutmottagningen var viktigt för upplevelsen av en god vårdkvalitet. Den grupp som fick råd och stöd via telefonuppföljning av sjuksköterska uppgav efter sex månader en allmänt högre hälsorelaterad livskvalitet i jämförelse med kontrollgruppen. De råd som gavs vid uppföljningen handlade om egenvård, om förklaring av kvarvarande symtom, om hänvisning att söka vårdcentral eller sjukhus, om hänvisning att söka sjukgymnast, information om prognosen samt information om läkemedel i sammanhanget. En större andel kvinnor än män fick råd. Bilisterna var den trafikantkategori som hade mest nytta av telefoninterventionen med mindre smärtor och besvär samt mindre problem att utföra sina dagliga aktiviteter. Telefonuppföljningen är även kostnadseffektiv eftersom den innebär en låg kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår.

Resultaten är unika inom trafikforskningen och talar sammantaget för att telefonuppföljning i efterförloppet är ett värdefullt komplement efter en trafikskada. Med tanke på det höga antalet personer som skadas varje år finns stora vinster att göra både för den skadade och för samhället.

Fredagen den 18 september försvarar Carin Franzén, Inst. för omvårdnad samt Inst. för kirurgi och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Trafikskadades erfarenheter av vård och kostnadseffektivt stöd.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är prof. Inger Ekman, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Carin Franzén på e-post carin.franzen@nurs.umu.se, arbetstelefon 08-58580256 eller mobil 070-5304377

Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera