Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2008

Nytt material lagar tänder och kotfrakturer

Tand- och sjukvården letar ständigt nya material som kan förbättra vårdmöjligheterna. Jesper Lööf har i sin avhandling arbetat med ett ämne som både kan minska risken för karies efter ingrepp i munnen och reparera kollapsade ryggkotor. Disputationen äger rum den 12 september vid Uppsala universitet.

Ny forskning vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, har identifierat ett material som kan underlätta för både tandvården och ortopedin. Jesper Lööf visar i sin avhandling att kalcium-aluminat har ett antal egenskaper som dagens material saknar.

– Behovet av nya dentala och ortopediska material är stort, säger Jesper Lööf. Kalcium-aluminat har potential att lösa flera av problemen som dagens material uppvisar.

Kalcium-aluminat som biomaterial är ett relativt nytt och outforskat område där kompetens från Uppsala och Uppsala Universitet ligger i framkanten av utvecklingen.

När kalcium-aluminat kommer i kontakt med saliv och kroppsvätska bildar det ämnet apatit, som är mycket likt materialet i tänder och skelett. Det bidrar till att det inte irriterar tandens pulpa. Det ger också en väldigt tät övergång mellan materialet och tanden, vilket minskar risken att bakterier ska samlas i skarven och ge upphov till kariesangrepp.

Ämnet har även flera egenskaper som gör det attraktivt för ortopedin. En är att det inte blir så varmt när det stelnar.

– Det är en viktig egenskap, säger Jesper Lööf. Tidigare material utvecklar höga temperaturer under härdningen, vilket kan vara ett problem när man ska använda materialet inne i kroppen.

Jesper Lööf fortsätter nu sitt arbete med att ta fram produkter baserade på kalcium-aluminat på företaget Doxa AB i Uppsala. Bland annat har man tagit fram ett dentalt cement för att cementera kronor och bryggor. De arbetar också med är ett cement som reparerar kollapsade ryggkotor.

– Cementet stabiliserar de trasiga kotorna, vilket gör att smärtan försvinner, berättar Jesper Lööf.

Två material testas för närvarande i tre olika kliniska studier i Europa och USA.

Jesper Lööf kommer från Skara i Västergötland.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jesper Lööf, mobil 070-324 34 91, e-post angstrom.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera