3 september 2008

Motion kan minska hjärnskador uppkomna av strålbehandling

Forskare vid Sahlgrenska akademin visar för första gången att träning förbättrar stamcellstillväxten i hjärnor skadade av strålbehandling. Studien är gjord på möss och forskarna anser att det är troligt att resultaten även gäller barn vars hjärnor strålskadats i samband med behandling av hjärntumörer.

Barn som strålbehandlats mot hjärntumörer har ofta problem med både minne och inlärning vilket kan kopplas till att de har koncentrationssvårigheter. Dessa problem har att göra med strålbehandlingen, som inte bara dödar cancercellerna utan också stamcellerna i den del av hjärnan som är nödvändig för ett fungerande minne.

Medicine doktor Andrew Naylor har tidigare studerat hur motion påverkar nybildning av stamceller och docent Klas Blomgren har studerat effekterna av strålning på stamceller.

Tillsammans med professor Georg Kuhn, som är en pionjär inom stamcellsfältet, ville de se om motion kunde påverka en redan etablerad skada. De gav därför nio dagar gamla musungar en stråldos som orsakade en skada liknande de som uppstår efter behandling av hjärntumörer. Hälften av mössen fick sedan fri tillgång till ett träningshjul. När mössen var 13 veckor placerades de så att de kunde röra sig inom ett större område där forskarna kunde analysera deras rörelsemönster.

– Det visade sig att de möss som hade motionerat hade ett mer normalt beteende, medan de möss som inte hade motionerat var mer hyperaktiva, säger Georg Kuhn.

När forskarna sedan undersökte mössens hjärnor fann de att de motionerade mössen med ett mer normalt beteende hade 50 procent fler stamceller i sina hjärnor jämfört med mössen som varit stilla och dessa stamceller gav upphov till fler nya nervceller.  I strålade hjärnor bildade de nyfödda nervcellerna färre utskott som dessutom pekade åt fel håll, men om djuren fått motionera så normaliserades detta.

– Dessa resultat visar att det är troligt att de skador som barn med hjärntumörer får i hjärnan av strålbehandling kan minskas om barnet motionerar, säger professor Georg Kuhn.

Tidskrift: Proceedings of the National Academy of Sciences USA

Artikelns titel: Voluntary running rescues adult hippocampal neurogenesis after irradiation of the young mouse brain

Författare: Andrew Naylor, Klas Blomgren, Georg Kuhn med flera

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Georg Kuhn, telefon: 031–786 3435, 0733–010 220, e-post: georg.kuhn@neuro.gu.se
Docent/barnläkare Klas Blomgren, telefon: 031–786 3376, 0703–233 353, e-post: klas.blomgren@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera