Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2008

Svarta män och vit maskulinitet i engelsk 1600-tals dramatik

Shakespeare var inte ensam om att skriva för den engelska scenen under 1600-talet. I många av de 400 pjäser som finns bevarade från denna tid utgörs karaktärerna av svarta män. Porträtten är ofta men inte alltid rasistiska. Anna Fåhraeus belyser i sin avhandling hur svarta män avbildas i förhållande till vita män i fyra olika renässanspjäser.

Slutet på 1500-talet och början på 1600-talet var en tid av oro och förändring för England, både kulturellt, socialt och politiskt. Samtidigt nådde den engelska dramatiken sin historiska höjdpunkt med Shakespeares författarskap. England låg i krig med Spanien och frågorna gällde både religion och handelsrättigheter.

England hade börjat bedriva slavhandel i Västindien och i Nordamerika. 1607 upprättade de den första kolonin som skulle bli bestående i Jamestown, Virginia. I mångt och mycket bedrevs både handel och kolonialisering i konkurrens med Spanien.

Drygt fyrtio av de över 400 pjäser från denna tid som vi har tillgång till har svarta karaktärer. Det har skrivits mycket om dessa pjäser, vanligtvis utifrån den europeiska kolonialiseringsperspektivet, där dock England ännu inte riktigt hade intagit en framträdande roll.

Anna Fåhraeus tar i sin avhandling avstamp i Englands förhållande till Spanien. Tre av de fyra pjäser som hon behandlar har en handling som utspelar sig i just Spanien och har ett gemensamt tema som berör morernas erövring av den Iberiska halvön.

Avhandlingsförfattaren söker lyfta fram det typiskt engelska i dessa verk och belysa hur just nordafrikanska svarta män avbildas i förhållande till vita män. Tidens idéer om engelsk vit maskulinitet står i centrum. Vilka positioner intar de svarta karaktärerna?

Studien visar att svarta och vita män inte polariseras, men att svarta män t ex tillskrivs en äldre form av familjeheder medan den vita hedern knyts alltmer till staten, individen, och kristna moralvärden.

Avhandlingens titel: Black Males and White Masculinity in Four Renaissance Tragedies of Blood.

Disputationen äger rum lördagen den 13 september 2008 kl. 13.15.
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen kan beställas från författaren.
För ytterligare information kontakta Anna Fåhraeus, tel. 0731-41 92 68,
e-post: anna.fahraeus@eng.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Tel. 031-786 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera