Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2008

Hur improviserar man och – hur lär man sig improvisera?

Dessa frågor bildar utgångspunkt för organisten Svein Erik Tandbergs avhandling “Imagination, Form, Movement and Sound: Studies in Musical Improvisation”.Avsikten är att belysa och nå större förståelse för hur improviserad musik kommer till och hur improvisatörens roll med orgeln som klangmedium formas.

Orgeln har en lång historia som improvisationsinstrument och avhandlingen omfattar också 4 CD-skivor med improvisation efter förebilder såväl från gammal tid som från vår egen, där orgeln används både som soloinstrument och tillsammans med sångare och jazzinstrumentalister, bl a i en improviserad mässa i friform-stil.

Svein Erik Tandberg bygger sin avhandling på idén att improviserad musik uppstår i ett samspel som omfattar såväl ett stort antal inre föreställningar om musikaliskt ljud som en arsenal av finmotoriska kroppsrörelser. Ljudbild och klanguttryck tillkommer vid själva improvisationstillfället, och då med utgångspunkt i mer eller mindre väl definierade estetiska uppfattningar.
Känsloliv, intellekt och kropp samt spontana infall, rationellt tänkande och många olika möjligheter att handla utgör olika sidor hos människan, sidor som är föremål för ständig ömsesidig påverkan och som ingår i ett komplicerat samspel. Förhållandet mellan dessa olika faktorer kan uppfattas som en interaktiv kraft när det handlar om att förstå improvisation.

Svein Erik Tandberg är utbildad kyrkomusiker och musiklärare vid Norges Musikkhøgskole där han även tagit diplomexamen med debut 1978. Han har studerat orgelspel och improvisation bl a hos organisterna David Sanger i London, Naji Hakim i Paris och Franz Lehrndorfer i München. Tandberg har också avlagt masterexamen i musikvetenskap vid universitetet i Oslo. Sedan 1979 är han kyrkomusiker i Slagen församling i Tønsberg. Han har gjort en mängd radioinspelningar och turnerat i alla de nordiska länderna samt i Tyskland, Schweiz och Italien.

Torsdag den 28 augusti 2008 kl. 12.00 försvarar Svein Erik Tandberg sin avhandling i Orgelsalen på Artisten i Göteborg. Disputationen äger rum på engelska och inleds med en kort konsert på cirka 30 minuter.

Kontaktinformation
För mer information om avhandlingen och disputationen, kontakta Svein Erik Tandberg på tel: 0047-90661455 eller via e-post: s-etandb@online.no

För mer information om konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, kontakta Karoline Axelson, informatör på fakultetskansliet, tel: 031-786 5998 eller e-post: karoline.axelson@konst.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera