Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juli 2008

För tidigt födda barn svårbehandlade för tandläkare

En studie gjord vid Malmö Tandvårdshögskola visar att barn som föds mycket för tidigt ofta kan vara svåra att behandla när de hamnar i en tandläkarstol.

Senare års forskning har visat att barn som föds mycket för tidigt, oftare än andra barn kan få inlärnings- och koncentrationsproblem. Deras sociala beteende kan också påverkas.
Problemen kan bli särskilt tydliga när det ställs stora krav på barnen, exempelvis när de ska undersökas av en tandläkare.
– Det är en stressfull situation för alla barn och de kan bland annat reagera med att bli okoncentrerade. För barn som är för tidigt födda kan det var extra svårt och det ökar risken för tandvårdsproblem bland dessa barn, säger Susanne Brogårdh-Roth, specialist i barntandvård och doktorand vid Malmö Tandvårdshögskola..

Med hjälp av tandvårdsjournaler har hon studerat hur barn i åldern 3 till 6 år, som fötts tre till fyra månader för tidigt, har reagerat när de behandlats av tandvården. Hon har sedan jämfört resultaten med en motsvarande grupp barn födda efter fullgången graviditet.
– Jag fann att det är dubbelt så vanligt med problem både vid den kliniska undersökningen och vid behandlingssituationer hos för tidigt födda barn jämfört med andra barn.

För att minska problemet behöver barnen förberedas noga av föräldrarna inför tandläkarbesöket. Tandvårdens personal måste också individualisera omhändertagandet av barnet och bland annat ge dem extra mycket tid, menar Susanne Brogårdh-Roth.
– För vi har sett att får barnen hål i sina tänder så kan det bli problem när de ska lagas. Det är därför extra viktigt med regelbunden tandborstning och bra kosthållning för att förebygga karies  hos dessa barn.

Men problemet har i de flesta fall försvunnit när barnen kommit upp i skolåldern. Enligt Susanne Brogårdh-Roth kan det bero på att barnen mognat men också på att tandvården är duktiga på att ta hand om för tidigt födda barn.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Susanne Brogårdh-Roth på telefon 040-665 84 80, mobil 0734-25 95 00 eller via e-post: susanne.brogardh@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera