Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juli 2008

Havets försurning hämmar marina arters fortplantning

Inom 100 år beräknas världshaven bli tre gånger surare. Den sänkta pH-halten kan slå hårt mot marina arters förmåga att fortplanta sig, visar forskning på sjöborrar vid Göteborgs universitet. –Försurningen kan vara det största hotet mot marina ekosystem på hundratusentals år, säger forskaren Jon Havenhand vid Institutionen för marin ekologi.

Genom att absorbera koldioxid från atmosfären, och från människans användning av fossila bränslen, fungerar världshaven som en gigantisk buffert för jordens livssystem. Länge har havets kemiska balans ansetts orubblig. I dag vet forskarna att pH-halten i havets ytvatten minskat med 0,1 enheter, eller 25 procent, bara sedan början av industrialiseringen för ett drygt sekel sedan. Forskarna Jon Havenhand och Michael Thorndyke vid Göteborgs universitet har tillsammans Jane Williamson och Fenina Buttler vid Macquarie Universitet i Sydney, Australien, studerat hur denna försurning påverkar det marina djurlivet.

I studien, som är en av världens första i ämnet, har de låtit havssjöborrar av arten Heliocidaris erythrogramma befrukta sig i vatten där pH-halten sänkts från normala 8,1 till pH 7,7. Det innebär en tre gånger surare miljö, och motsvarar den förändring som förväntas fram till år 2100. Och resultaten är alarmerande.

Som de flesta ryggradslösa djur förökar sig sjöborren genom att äggen frigörs och befruktas i den fria vattenmassan. Men i en surare havsmiljö minskar sjöborrens förmåga att föröka sig med 25 procent, eftersom dess spermier simmar långsammare och rör sig sämre. Lyckas befruktningen störs dessutom larvernas utveckling så att bara 75 procent av äggen utvecklas till friska larver.

–En minskning av fertiliteten med 25 procent är lika med en minskning av det reproducerande beståndet med 25 procent. Det återstår att se om andra arter visar samma effekt, men översatt till kommersiella och ekologiskt viktiga arter som hummer, krabba, musslor och fiskar skulle försurningen ge långtgående konsekvenser, säger Jon Havenhand, forskare vid Institutionen för marin ekologi och verksam vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Tjärnö.

Sjöborren som forskarna studerat lever i södra Australien. Ur forskningssynpunkt är arten högintressant, eftersom dess skal är uppbyggt av kalk som bryts ned i surare miljöer.

–Arter med skelett eller skal av kalk drabbas speciellt hårt när pH-halten sjunker, genom att tillväxten minskar och dödligheten ökar. Men, och det är ett stort men, vi vet ännu för lite om försurningens effekter i haven och jag hoppas jag har fel om de bredare konsekvenserna av våra resultat, säger Jon Havenhand ­– som menar att behovet av mer forskning på global nivå är akut.

Forskningen kring försurningens effekter sker med stöd av Vetenskapsrådet, FORMAS och Australian Research Council. Artikeln Near future levels of ocean acidification reduce fertilization success in a sea urchin publiceras i den vetenskapliga tidsskriften Current Biology.

Kontaktinformation
Kontakt: Jon Havenhand, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet: tele: 0761-15 52 29 jon.havenhand@marecol.gu.se samt Jane Williamson, Biological Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia: tele: +61 2 9850 8167 jwilliamson@bio.mq.edu.au

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera