Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juli 2008

Mångsidigt protein får blodet att både rinna och koagulera

Protein-C-hämmaren är ett protein som finns i många varianter och kan ha rakt motsatta effekter i olika sammanhang. Det kan hämma både de enzym som får blodet att koagulera och de som förhindrar koagulering, och kan därför spela en viktig roll för medicinska behandlingar. En grupp Uppsalaforskare har studerat proteinet närmare, och resultaten publiceras idag i The Journal of Biological Chemistry.

Serpiner är en grupp av proteiner som finns bland annat i blodplasman och reglerar fysiologiskt viktiga processer, som blodkoagulation, inflammation och bildningen av nya blodkärl. Vissa serpiner, som protein-C-hämmaren, kan reglera mer än en process. Forskarna vid Uppsala universitet har undersökt protein-C-hämmarens struktur och egenskaper med hjälp av en metod för att separera molekylerna från varandra i en gel. När protein-C-hämmaren applicerades på gelen upptäckte forskarna att det inte rörde sig om ett enda protein, utan flera varianter med olika utseende. De olika varianterna identifierades därefter med hjälp av så kallad masspektrometri.

– Jag tror det är vanligt när man studerar ett protein att det i själva verket visar sig bestå av flera olika varianter. Många forskare struntar nog i skillnaderna och ser det som en enda sort i alla fall. Vi har istället definierat de olika varianterna som finns i blodet och visat att de har olika egenskaper, berättar docent Sophia Schedin-Weiss vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Protein-C-hämmarens många funktioner beror på att den kan hämma en mängd olika enzymer med nerbrytande effekt, så kallade proteaser. Under olika omständigheter kan den hämma både de proteaser som har en koagulerande effekt på blodet, bland annat vid en blodpropp, och de som hindrar blodet från att koagulera, till exempel hos patienter som har problem med blödningar. I den aktuella studien har Uppsalaforskarna undersökt hur protein-C-hämmaren hämmar proteaset trombin, som har flera viktiga funktioner vid koaguleringen.

– Nästa steg blir att studera hur de olika varianterna av protein-C-hämmaren påverkar andra proteaser, säger Sophia Schedin-Weiss.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sophia Schedin-Weiss, 018-471 66 55, 073-046 26 26, e-post: Sophia.Schedin_Weiss@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera