Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2008

Projekt utmanar personalarbetet

Allt fler företag väljer att organisera arbetet i tidsbegränsade projekt. Det ställer nya krav på medarbetarna, och därmed också på personalarbetet, visar en aktuell avhandling i företagsekonomi.

Tidsbegränsade team som jobbar ihop i projekt, ständiga byten av arbetsgrupper, hög arbetsintensitet, deadlines och sedan nya projekt. Så ser allt mer av arbetets organisering ut, särskilt i kunskapsintensiva företag som arbetar med komplexa problemlösningar.

Karin Bredin, nydisputerad doktor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, har undersökt vad det här får för konsekvenser för personalarbetet.

– I en projektbaserad organisation befinner sig de personalansvariga cheferna, linjecheferna, i en situation där deras medarbetare i stor utsträckning är utlokaliserade i projekt. De har därför svårare att få en helhetsbild av hur medarbetarna arbetar och vilka behov de har, säger hon.

Hon ser en potentiell konflikt mellan det kortsiktiga tänkandet i projekt och ett mer långsiktigt personalarbete. Arbetsintensiteten i projekt är ofta hög och det ena projektet avlöser det andra utan tid till återhämtning eller reflektion. Eller som en personalchef säger: ”Det brinner alltid i projekten och de går alltid före”.
Frågor kring karriärutveckling behöver lösas på nya sätt. En mer långsiktig kompetensplanering och –utveckling blir ofta svår att få till och definitivt svår att upprätthålla. Den strategiska planeringen för medarbetarnas utveckling blir otydligare.

Mer ansvar faller istället på medarbetaren själv att hålla sig ”anställningsbar” för att bli efterfrågad till ”rätt” projekt i rätt tid. Enskilda medarbetares rykte blir viktigt. Linjecheferna får som en viktig uppgift att hjälpa medarbetarna genom att ”sälja in” dem till olika projekt. Det kan innebära att hitta lösningar även för nog så kompetenta men kanske mindre team-orienterade och icke stresståliga medarbetare som projektledare helst inte vill ha i sitt team.

Här finns en utmaning för chefer med personalansvar, konstaterar Karin Bredin:

– Alla passar inte för det projektbaserade arbetssättet, och frågan är vad man gör med dem som blir över.

En annan ny utmaning för personalansvariga chefer är hur de ska utvärdera medarbetarnas arbetsinsatser inför lönesättningen. När de inte längre direkt ser vad medarbetarna gör i sitt dagliga arbete, krävs nya rutiner. Cheferna måste samla in information från t.ex. projektledare och teammedlemmar, istället för att grunda sin utvärdering på egna erfarenheter.

Karin Bredins övergripande slutsats är att personalarbetet kan behöva organiseras på ett nytt sätt anpassat till det projektbaserade arbetssättet. Ofta pratar organisationer om att förändra sitt personalarbete, men stannar vid att omorganisera personalavdelningen. Istället behöver det tydliggöras vilka de centrala personerna i personalarbetet är, och hur ansvaret fördelas mellan dem.

– Ett bättre samspel behövs mellan olika roller i en projektbaserad organisation, för att personalansvaret inte ska tappas bort, säger hon.

Kontaktinformation
Karin Bredin disputerade den 9 maj. Hon nås på telefon 013- 281558 (mobil anknytning),e-post: karin.bredin@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera