Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2008

Läkemedel mot leukemi kan förbättra behandling vid stroke

Läkemedel med den aktiva substansen tPA har det senaste decenniet visat sig vara den mest effektiva behandlingen vid stroke. En kraftig begränsning i användningen av tPA har varit att behandlingen ska ske inom tre timmar efter en stroke, eftersom risken för farliga blödningar i hjärnan hos patienten annars ökar. Men nu visar svenska och amerikanska forskare att problemen är möjliga att överkomma om tPA behandling kombineras med läkemedel som normalt används mot leukemi.

Studien, som publiceras i tidskriften Nature Medicine av forskare från University of Michigan och Ludwiginstitutet vid Karolinska Institutet, är gjord på möss. Den visar att läkemedlet imatinib (Glivec®), som normalt används mot leukemi, avsevärt förbättrar resultaten även om tPA används så sent som fem timmar efter att djuren drabbats av stroke. Tillsammans med kollegor vid Karolinska Universitetssjukhuset, förbereder nu forskarna kliniska studier på människor med imatinib.

– Det är tio år sedan som vi identifierade en tillväxtfaktor, kallad PDGF-CC. De fynd vi nu presenterar visar på en mekanism i hjärnan där denna tillväxtfaktor har en avgörande betydelse. Det kan innebära en framtida revolution när det gäller strokebehandlingen, vilket är mycket spännande, säger professor Ulf Eriksson, som lett det svenska forskarlaget.

I artikeln visar forskarna att tPA orsakar ökad risk för blödning i hjärnan genom att substansen reagerar med just tillväxtfaktor PDGF-CC och PDGF-alfareceptorn som PDGF-CC binder till. Denna interaktion gör att den vanligen ogenomträngliga blodhjärnbarriären blir porös, vilket i sin tur leder till vätskeläckage och blödningar. Läkemedlet imatinib hindrar PDGF-alfareceptorn från att fungera och på så vis kan tPAs goda effekter bevaras. De blodproppar som täpper till blodkärlen vid en stroke, och som förhindrar att blod når alla delar dlingar vid stroke. Genom att på ett bättre sätt förstå hur hjärnan reglerar genomträngligheten i blodhjärnbarriären och den roll som tPA spelar i detta sammanhang hoppas vi kunna utöka tidsspannet för behandling efter en stroke till mer än tre timmar, säger professor Daniel Lawrence vid University of Michigan Medical School, som lett det amerikanska forskarlaget.

Finansiering av studierna har skett genom bidrag av amerikanska National Institutes of Health, Ludwiginstitutet för cancerforskning, Karolinska Institutet, Novo Nordisk Foundation, svenska Vetenskapsrådet, svenska Cancerfonden, The LeDucq Foundation samt IngaBritt och Arne Lundbergs Stiftelse.

Publikation: “Activation of PDGF-CC by tissue plasminogen activator impairs blood-brain barrier integrity during ischemic stroke”, Enming J Su, Linda Fredriksson, Melissa Geyer, Erika Folestad, Jacqueline Cale, Johanna Andrae, Yamei Gao, Kristian Pietras, Kris Mann, Manuel Yepes, Dudley K Strickland, Christer Betsholtz, Ulf Eriksson och Daniel Lawrence, Nature Medicine, AOP 22 juni 2008, doi 10.1038/nm1787.


För frågor, kontakta:

Professor Ulf Eriksson
Ludwiginstitutet vid Karolinska Institutet
Tel: 08-52487109
Mobil: 070-6805056
E-post ulf.eriksson@licr.ki.se

Presskontakt:

Karolinska Institutet: 070-524 860 77 eller pressinfo@ki.se

University of Michigan: +1 734 764 2220 eller kegavin@umich.edu

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera