Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2008

Datorn blir EKG-expert

Det är bråttom när någon kommer in akut till ett sjukhus med smärtor i bröstet. Symptomen är inte ovanliga men det kan vara svårt att ställa en diagnos. Är det en signal om en förestående hjärtinfarkt? I hälften av alla fall där det faktiskt handlar om hjärtbesvär ser man inte någon tydlig indikation på EKG:et och då är nästa steg i processen blodprov. I väntan på analysresultatet går värdefull tid till spillo. Men nu finns det ett datorprogram som läser av och tolkar EKG:et blixtsnabbt och med hög precision. Redan i höst kommer det att testas kliniskt.

Det handlar om s k Artificiella Neurala Nätverk, ANN. Det är en typ av datorprogram som är bra på att känna igen mönster och bilder och som dessutom kan förbättra sig genom träning. En forskargrupp vid Lunds universitet bestående av läkare och teoretiska fysiker har vidareutvecklat denna metod när det gäller just akuta bröstsmärtor. På onsdagen framlades gruppens rön i form av en doktorsavhandling av den teoretiske fysikern Michael Green. Green har utvecklat algoritmer för ANN-programmet och tränat det med EKG:n av tusen patienter vid Lunds universitetssjukhus åren 1997 – 1999; i dessa fall vet man ju vad som hände efter undersökningen och har alltså tillgång till ett facit.

– I dag är felmarginalen vid ANN mindre än vid läkarbedömningarna, konstaterar Michael Green. Men det betyder inte att maskinerna kan ersätta experterna. Däremot betyder det att ANN kopplat till EKG-utrustning kan bli ett värdefullt hjälpmedel som dessutom leder till snabbare diagnos. De läkare som ingår i forskargruppen har stora förväntningar på den här metoden.

Till hösten kommer ANN-diagnosticeringen att testas under reella förhållande på Hässleholms lasarett. Alla EKG:n som tas kommer att bedömas med ANN. Om metoden håller vad den lovar kan nästa steg bli att använda ANN redan i ambulanserna.

– I dag händer det att man tar EKG redan i ambulansen och skickar sedan detta t ex till universitetssjukhuset i Lund. Man kan alltså få en snabb bedömning av en expert. Processen skulle kunna snabbas upp ytterligare om man använde ANN i ambulansen och utbildade ambulanspersonalen att vidta eventuella åtgärder, resonerar Michael Green.

Som allt annat är införandet av ANN i hjärtsjukvården en resursfråga. Enligt Michael Green är kostnaderna för tekniken inte så stora – däremot kommer det att krävas både tid och pengar för att utbilda personal.

Kontaktinformation
För ytterligare information nås Michael Green på tel 073 62 31 642. Han disputerade onsdagen den 18 juni. Doktorsavhandlingen heter Improving diagnosis of acute coronary syndromes in an emergency setting: A machine learning approach.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera