Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2008

LINDRA ska lätta trycket i ambulansen

20 procent av alla som svensk ambulanssjukvård tar hand om lider av akut bröstsmärta. För att öka ambulanssjukvårdens möjligheter att bedöma, lindra och behandla bröstsmärtor och ångest redan under färden till sjukhuset har ett unikt forskningsprojekt som går under namnet LINDRA startat i Västsverige.

– Just bröstsmärtor är en stor patientgrupp som vi åker ut på när det gäller prio ett, det vill säga blåljus-körning. Här finns mycket att göra, konstaterar Camilla Lundberg. Hon är en av de 347 ambulanssjuksköterskor som ingår i projektet. Den 15 maj gick starten för forskningsprojektet LINDRA. I två år har man förberett detta flervetenskapliga projekt som involverar 54 ambulanser och en båt i Västsverige.

– Smärt- och ångestbehandling har en avgörande betydelse i ambulanssjukvården som kan påverka patienternas upplevelse och hur sjukdomsförloppet vidareutvecklas hos de patienter som har bröstsmärta. Med LINDRA-projektet vill vi utveckla vårdarnas förhållningssätt och samtidigt kombinera deras kunskap med nya läkemedel, förklarar Birgitta Wireklint Sundström, projektledare för LINDRA och föreståndare på PreHospen det Kunskapscentrum på Högskolan i Borås som leder forskning inom ambulanssjukvård.

Hon berättar att det speciella är att man för första gången kombinerar vårdvetenskap och medicinsk vetenskap i en och samma studie. Syftet är att kartlägga och förbättra ambulanssjukvårdens omhändertagande. I projektet kommer man att genomföra flera studier och prova både nya och gamla läkemedel samt nya och gamla sätt att bemöta de drabbade för att därmed jämföra resultaten. Man kommer också att jämföra skillnader hos kvinnor och män samt hos yngre patienter och äldre.

10 minuter extra räddar framtida liv
Ungefär 10 minuter extra av ambulanssjuksköterskornas tid kommer LINDRA-projektet att uppta.

– Vi fyller i ett dataformulär för patienter som ingår i studien. Det handlar bland annat om hur patienten upplever smärta och obehag, graden lidande på en tio-gradig skala. I ett längre perspektiv hoppas jag att man kan se i överlevandestatistiken att det man gör så tidigt som möjligt har betydelse, förklarar Camilla Lundberg som samtidigt poängterar att man måste få patientens medgivande och namnunderskrift under resans gång och att deltagandet är helt frivilligt.

I studien kommer man också kontrollera symtomatalogi, EKG-bild, mätning av olika värden som puls och blodtryck. Detta jämförs sedan med ambulanssjuksköterskans bedömning, misstankar och därefter görs en uppföljning av sjukhusjournaler för dokumentation av sjukhusförlopp och överlevnad.

– Att inge ett förberedande lugn är en viktig del av ambulansteamets arbete. Det vi gör är av stor vikt för patientens upplevelse, menar Camilla Lundberg.

Utbildning för personal
LINDRA-projektet har också tagit fram en kurs för ambulanspersonal. Efter den kan ambulanssjuksköterskan hjälpa personer med akut bröstsmärta/obehag och ångest på ett nytt, optimerat sätt genom en kombination av rätt läkemedel och ett personligt anpassat bemötande.

Camilla Lundberg som gått kursen menar att den var en bra fördjupning av hjärtsjukvård och att hon kommer att ha stor nytta av den vid bemötandet av patienter med bröstsmärtor.

– Det är verkligen roligt att få delta i LINDRA-projektet och få vara med och förbättra omhändertagandet av hjärtpatienter.
Slår projektet väl ut kommer det att utökas till att omfatta samtliga ambulanser i landet.

Fakta:
31 ambulansstationer i Södra Älvsborg, Skaraborgs sjukhus, Göteborg och Halland (öster)
54 ambulanser och en båt (Torslanda/Öckerö)
347 ambulanssjuksköterskor

Forskningsprojektet drivs av en forskargrupp bestående av professor Johan Herlitz med.dr. Angela Bång och fil.dr. Birgitta Wireklint Sundström samt en klinisk expertgrupp om tolv ambulanssjuksköterskor.

Text: Annie Andréasson
Foto ambulanssjuksköterska: Anna Lindqvist, Fotomedia SÄS

Kontaktinformation
Birgitta Wireklint Sundström, föreståndare PreHospen och projektledare för LINDRA.
Telefon:033-435 47 77
Mobiltelefon: 0702-765485
E-post: birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera