Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2008

Mudderarbeten och avlopp från reningsverk förgiftar fisken

Enskilda händelser som mudderarbeten och utsläpp kan ge direkta skador på fiskarnas celler och DNA. Det visar forskning från Göteborgs universitet som studerat tånglake i Göteborgs hamn och öring i Viskan.

När en organism utsätts för stress, till exempel vid förgiftning, bildas giftiga syremolekyler. För att skydda cellen har alla organismer som andas därför ett antioxidantskydd, bestående av proteiner, molekyler och enzymer som cellen själv producerar. Om antioxidantskyddet har brister skadas cellens proteiner, fettmolekyler och DNA, vilket i sin tur kan leda till nedsatt immunförsvar, cancer, för tidigt åldrande och/eller död.

Att upptäcka förändringar i fiskars antioxidantskydd kan därmed ge kunskap om var och när kemikalier släpps ut i våra vatten, samt vilka skador det orsakar. En avhandling från Institutionen för zoologi, Göteborgs universitet, studerar bland annat tånglake i Göteborgs hamn. Resultaten avslöjar att även enskilda händelser som mudderarbeten och oljeutsläpp ger direkta skadeeffekter på fiskars hälsa:

– Tånglaken hade stora skador på proteiner och DNA, sannolikt orsakade av muddring, hamnverksamhet och utsläpp

– I regnbågsöring som lever exponerad för avloppsvatten från ett reningsverk i Viskan utanför Borås, konstaterades skador på proteiner och fettmolekyler

– Utanför en koppargruva i Stavanger, Norge, fanns liknande skador på arten skärsnultra

Zoologen Bethanie Carney Almroths avhandling slår också fast att antioxidantskyddet avtar med fiskens ålder, samt att skadade proteiner ackumuleras i fiskens celler. Det sistnämnda är troligen den viktigaste faktorn för åldrande i alla organismer, i fisk liksom i människa. Eftersom fiskens cellulära system liknar vårt, blir fiskar intressanta som modelldjur för människans åldrande.

Särskilt intressant är det faktum att fiskar åldras på olika sätt: antingen långsamt som oss människor, väldigt snabbt (ål och stillhavslax dör efter parning) eller i princip inte alls (som stör eller karp). Hur dessa olika åldringssätt regleras är en gåta forskningen ännu inte kunnat lösa – även om Bethanie Carney Almroths forskning är ett litet steg på väg.

Avhandlingen Oxidative damage in fish used as biomarkers in field and laboratory studies försvarades vid disputation den 9 maj.

Kontaktinformation
Bethanie Carney Almroth
bethanie.carney@zool.gu.se
0738 466783
031-413599
Hemort: New York, USA; forskning bedrivits i Göteborg

Handledare: Prof. Lars Förlin
lars.forlin@zool.gu.se
031 786 3676

Presskontakt:
Krister Svahn
informatör/pressansvarig
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 49 12
0732-096 339
krister.svahn@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera