Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2008

Om nätverk och dess effektivitet

Synen på offentlig policy och politik har förändrats. Tilltron till nationella, generaliserade lösningar på samhällsproblem och utveckling har avtagit, i stället framhålls ofta vikten av etablerandet av så kallade policynätverk, i vilken många olika aktörer, såväl privata som offentliga, deltar för att lösa gemensamma problem och skapa utveckling.

Och eftersom policyskapande antas äga rum i sådana konstellationer, ofta utanför formella beslutsforum och över organisatoriska gränser, är nätverk ett nyckelbegrepp inom den vetenskapliga policyanalysen. Behovet av mer kunskap om dessa nätverk och hur deras egenskaper påverkar policyskapandet och möjligheten att lösa problem, är stort.

Doktorsavhandlingen Policy networks: The relation between structure and performance med vilken Annica Sandström disputerar den 5 juni, handlar om policynätverk och i vilken mån de kan användas som förklarande variabler i policyanalysen.

Finns det någon koppling mellan nätverkens struktur, det vill säga egenskaperna hos de inblandade aktörerna och mönstret av deras inbördes samverkan, deras organiseringsförmåga och effektivitet? Eller enklare – är några typer av nätverk mer effektiva än andra?

– Resultaten pekar på att två specifika egenskaper, nätverkens integrering och dess heterogenitet, påverkar policyprocessen. Förenklat uttryckt så underlättas nätverkens prioriteringsprocess av dess grad av integration, dess förmga att mobilisera resurser av dess mångfald, säger Annica Sandström.

– Slutsatsen är alltså att policynätverken har ett förklarande värde – vissa typer av nätverk kan antas vara bättre skickade än andra.

Annica Sandström är uppvuxen i Antnäs utanför Luleå och har bland annat arbetat som valombudsman inom SSU-distriktet i Norrbotten under 1990-talet. I samband med valet 2006 var hon valkommentator i Sveriges Radio Norrbotten och under 2007 var hon ledarskribent i Norrländska socialdemokraten.

Kontaktinformation
Upplysningar: Annica Sandström, tel. 0920-49 13 56, annica.sandstrom@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera