Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2008

Olika uppfattningar om läkemedel hos vårdgivare och patienter kan leda till ohälsa

Apotekskunder uppfattar läkemedel som mer skadliga än vad läkare, sjuksköterskor och apotekspersonal gör. Detta visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Kunskapen är viktig eftersom dessa skillnader kan leda till sämre hälsa och ökade vårdkostnader.

Apotekskunder, universitetsstudenter och professionella inom hälso- och sjukvården fick fylla i ett frågeformulär om sina uppfattningar om läkemedel i allmänhet. Det är betydelsefullt att ha kunskap om dessa uppfattningar eftersom de kan påverka kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal, något som är centralt i den patientcentrerade vården.

– När olika behandlingar diskuteras är det viktigt för vårdgivaren att vara medveten om att patienten inte nödvändigtvis har samma uppfattning om läkemedel som man själv har.

Genom att uppmuntra patienten att uttrycka sina egna funderingar ökar kommunikationen mellan vårdgivare och patient, säger leg apotekare Ann-Charlotte Mårdby som skrivit avhandlingen.

Patientens situation kompliceras av ytterligare faktorer. Ett gemensamt mål i vårdteamet är en ökad hälsa för patienten, men olika professioner har olika uppgifter och sätt att kommunicera med patienten.

Praktiserande läkare, apotekare och receptarier ser mer till nyttan med läkemedel än vad sjuksköterskor gör. Liknande mönster finns hos universitetsstudenter som studerar till dessa yrken. Vidare har också utbildning, härkomst och tidigare läkemedelsanvändning betydelse för vilka uppfattningar apotekskunder eller vårdgivare hade.

– Det vore därför bra om olika professioner inom vården kunde mötas för att diskutera sina egna och andras uppfattningar om läkemedel. Det skulle kunna leda till ett ökat samarbete och en bättre kommunikation med patienten, säger Ann-Charlotte Mårdby.

Ungefär hälften av apotekskunderna som ingick i studien uppgav att de inte följde sin ordination. Vidare visades att apotekskunder som såg mer till läkemedelsskadliga effekter också rapporterade sämre följsamhet.

– Resultaten från avhandlingen är viktiga i arbetet för en förbättrad läkemedelsanvändning.

– En förbättrad läkemedelsanvändning gynnar både den enskilda individen och samhället eftersom bristande följsamhet kan orsaka mer personligt lidande och ökat utnyttjande av vårdens begränsade resurser, säger Ann-Charlotte Mårdby.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin

Avhandlingens titel: General Beliefs about Medicines among Pharmacy Clients, Healthcare Students and Professionals – Group Differences and Association with Adherence

Avhandlingen försvaras fredagen 13 juni 2008, klockan 13.00, sal 2118, Arvid Wallgrens Backe, Hus 2, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg apotekaren Ann-Charlotte Mårdby, telefon: 031–786 6858 mobil: 0732-470 574, e-post: ann-charlotte.mardby@gu.se

Handledare:
Universitetslektor Tove Hedenrud, telefon: 031–786 6855, e-post: tove.hedenrud@gu.se
Professor Ingemar Åkerlind, telefon: 021–10 73 47, e-post: ingemar.akerlind@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera