Artikel från Malmö universitet
2 juni 2008

Ny operationsmetod kan öka patienters livskvalitet och minska sjukskrivningstiden

Patienter som ska ersätta förlorade tänder med en implantatbro behöver bara opereras vid ett tillfälle. De kan dessutom få sina nya tänder i direkt anslutning till operationen. Metoden fungerar lika bra i över- som underkäke, visar en ny avhandling från Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.– Att bara behöva genomföra en operation i stället får två och dessutom få fastsittande tänder direkt efter operationen minskar patienternas obehag och de kan återvända till sin normala tillvaro efter i genomsnitt en till två dagar, säger Göran Bergkvist, tandläkare vid Implantatcentrum i Norrköping.

Det beräknas att cirka 200 000 svenskar över 60 år är tandlösa i över- eller underkäken. Många av dessa är därför i behov av käkbensförankrande implantatbroar. När patienterna ska få sina implantat kan det ske antingen genom så kallad tvåstegs- eller enstegskirurgi. I det första fallet är implantaten, som senare ska fungera som stöd åt själva tandbron, täckta med slemhinna under inläkningen till käkbenet som tar fyra till sex månader. Efter inläkningen görs en andra operation för att ansluta kopplingar från implantaten till tandbron.
Vid enstegskirurgi förses implantaten med en koppling som penetrerar slemhinnan under inläkningen. Det innebär att det efter läkningen inte behöver genomföras en andra operation för att fästa tandbron. Göran Bergkvist har i sin avhandling “Immediate loading of implants in the edentulous maxilla” jämfört behandlingsresultaten mellan de båda metoderna och sett att båda är lika framgångsrika.
– Det talar för att det är bättre med enstegsmodellen eftersom den ger ett mindre obehag för patienten, säger han.

I väntan på den nya tandbron, som alltså tar mellan fyra till sex månader, använder patienterna oftast en avtagbar protes. Göran Bergkvist har funnit att proteserna i vissa fall kan belasta implantaten ogynnsamt. I de fallen orsakas en onormalt stor nedbrytning av benet runt implantaten vilket kan försämra behandlingsresultatet. Han har därför utvärderat en ny metod som innebär att patienterna får sin nya tandbro inom 24 timmar efter operationen. En jämförelse mellan den vanliga metoden, där patienterna får använda sin gamla avtagbara protes under inläkningen, och direktmetoden visar att 96,6 procent av operationerna lyckades med den vanliga metoden och 98,2 procent med direktmetoden.
– Det var alltså små skillnader mellan den traditionella metoden och direktmetoden och skillnaderna är inte signifikanta.

Men med direktmetoden är risken liten att patienternas käkben ska brytas ned eftersom de inte behöver någon avtagbar protes under läkningsfasen. Det faktum att de får sina tänder inom 24 timmar innebär också att sjukskrivningstiden kan minska från tidigare 14, till ett till två dygn. Tidigare studier har visat att patienternas bentäthet har betydelse för behandlingsresultatet. I en av studierna som ingår i avhandlingen har patienternas bentäthet därför beräknats med datortomografiundersökning innan behandlingen och resultatet var överraskande.
– Vi har visat att skillnaderna i bentäthet inte har någon betydelse för behandlingsresultatet vilket innebär att även patienter med poröst ben i överkäken kan behandlas med direktmetoden, säger Göran Bergkvist.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Göran Bergkvist via e-post: goran.bergkvist@ptj.se eller via telefon 011-18 54 50.
eller
Jesper Liedholm
Informationsavdelningen
Malmö högskola
040-665 71 88
0708-655 240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera